svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ฟรี เข็ม 2, 3, 4 ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป คลิกเลย

18 สิงหาคม 2565

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ฟรี เข็ม 2, 3, 4 ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 22 ส.ค.65 จำนวนจำกัด

สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "ไฟเซอร์" ฟรี เข็ม 2, 3, 4 สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับสตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีนโดยให้บริการขนาดเต็มโดส (30 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไข ดังนี้

 

เข็ม 2

 • เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์ เป็นเข็ม 1 เข็ม 2 ภายในวันที่ 20 ก.ค.2565

เข็ม 3

 • เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 20 ก.ค.2565
 • เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 20 พ.ค.2565
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้

ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า

ซิโนแวค + ไฟเซอร์ หรือ ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์

แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2565

 • เคยได้รับโมเดอร์นา + โมเดอร์นา หรือ ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 20 มี.ค.2565

เข็ม 4

 • เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3 หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับไฟเซอร์เป็นเข็ม 3 เข็ม 4
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และไฟเซอร์เป็นเข็ม 3
 • เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และไฟเซอร์เป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 20 เม.ย.2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน ไฟเซอร์ ในวันนี้ 18 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน โดยเลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565

สนใจลงทะเบียนได้ แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย หรือ คลิก SCAN QR CODE เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนได้ทันที

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบ และกด "ส่ง"
 • หลังจากนั้นถ่ายภาพหน้าจอเป็นหลักฐาน
 • กรุณามารับวัคซีนตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่า "สละสิทธิ์" (ไม่มี SMS แจ้งยืนยันการลงทะเบียน)

 

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน

 • ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

 

เอกสารประกอบ

 • บัตรประชาชน
 • สมุดฝากครรภ์
 • ปากกา 

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ฟรี เข็ม 2, 3, 4 ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป คลิกเลย