svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี รอบใหม่

04 สิงหาคม 2565

ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 2, 3, 4 ฟรี ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนจองคิวรอบใหม่เดือนสิงหาคม 2565

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน โมเดอร์นา ฟรี เข็ม 2, 3, 4 สําหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้

 

เข็ม 2

 • เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็ม 1 ภายในวันที่ 8 ก.ค.2565

 

เข็ม 3

 • เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 8 ก.ค.2565
 • เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 8 พ.ค.2565
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้
 • ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า
 • ซิโนแวค+โมเดอร์นา หรือ ซิโนฟาร์ม+โมเดอร์นา
 • แอสตร้าเซนเนก้า+โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 8 พ.ค.2565

 

เข็ม 4

 • เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3 หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
 • เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1, 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 8 เม.ย.2565

ทั้งนี้ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "โมเดอร์นา" ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน โดยสามารถเลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3 และ 4 ได้ในวันที่ 8, 9, 10, 11, 12 และ 13 ส.ค. 2565 สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/ หรือ คลิกลงทะเบียนที่นี่ 

 

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

 • ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

 

กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า "บันทึกข้อมูลสําเร็จ" ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน พร้อมนํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย สำหรับสตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

 

กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

 

LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี รอบใหม่