svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1-5 ฟรี เดือนสิงหาคม-กันยายน 65

02 สิงหาคม 2565

เปิดแล้ว! ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เข็ม 1, 2, 3, 4, 5 ฟรี ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เลือกวัน เวลา เข้ารับบริการในเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1, 2, 3, 4 และเข็มที่ 5 สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไปโดยสามารถลงทะเบียนเลือกวัน เวลา เพื่อเข้ารับบริการวัคซีนได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กลุ่มประชาชนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สูตรตามนี้ คือ

ขอรับวัคซีน เข็มที่ 1

  • ไม่เคยได้รับวัคซีน เพื่อรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 และนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และ 3 ต่อเนื่อง

ขอรับวัคซีน เข็มที่ 2

  • ได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้มาแล้ว จำนวน 1 เข็ม ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565

ขอรับวัคซีน เข็มที่ 3

  • ได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้มาแล้ว จำนวน 2 เข็ม โดยเข็มสุดท้ายภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ขอรับวัคซีน เข็มที่ 4 หรือ 5

  • ได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้มาแล้ว จำนวน 3 เข็ม ขึ้นไป โดยเข็มสุดท้ายภายในวันที่ 10 เมษายน 2565

ช่องทางการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ 

 

สามารถอ่านรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้โดยการสแกน QR Code หรือ (คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่) ทั้งนี้ จะปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้ามาจองสิทธิ์ครบจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา

 

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน และเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ตามวัน เวลา ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยคลินิกบริการวัคซีน จะปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

คำแนะนำการรับบริการฉีดวัคซีน

  • กรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น เพื่อกระจายความหนาแน่นของประชาชนผู้มารับบริการ
  • ในวันที่มารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนหมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อที่สามารถฉีดวัคซีนได้ง่าย
  • ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนรับวัคซีน
  • หากท่านอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวัคซีน ขอให้ท่านงดการมารับฉีดวัคซีน

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1-5 ฟรี เดือนสิงหาคม-กันยายน 65