ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 3-5 ทุกสัญชาติ 6,000 คนเดือนสิงหาคม อ่านเลย

29 กรกฎาคม 2565

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี นนท์พร้อมพลัส เข็ม 3, 4 และ  5 เดือนสิงหาคม 6,000 คน เช็ควัน เวลาและสถานที่ให้บริการได้ที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สสจ.นนทบุรี โดย นนท์พร้อมพลัส เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น Booster เข็ม 3, 4 และ 5 เป็นวัคซีน Modernna เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 6,000 คน ทั้งสำหรับคนไทย และทุกสัญชาติที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 


เงื่อนไข
เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 3

 • ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 3เดือน ขึ้นไป

 

เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 4

 • ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ขึ้นไป

 

เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 5

 • ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 4 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ขึ้นไป

 

เงื่อนไข เข็ม 3 ฝาม่วง

 • รับวัคซีน Pfizer1 + Pfizer2  โดยรับเข็มที่ 2 แล้วไม่ต่ำกว่า 4 เดือน หรือติดเชื้อแล้วเกิน 3 เดือน

ช่องทางลงทะเบียน

สนใจสามารถลงทะเบียนโดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิกลงทะเบียนที่นี่ 

โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน/ เลข Passport , เลือกสนามฉีดและวันที่ต้องการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน เป็นต้น


สนามฉีด

1. เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จำนวน 800 คน 

 • ในวันที่ 9 ส.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. วันละ 800 คน
 • รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง

 

2.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์  จำนวน 2,400 คน 

 • ในวันที่ 5, 11 ,19  ส.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. วันละ 800 คน 
 • บัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3

3. เซ็นทรัล เวสต์เกต จำนวน 2,800 คน 

 • ในวันที่ 4 ส.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. จำนวน 400 คน
 • ในวันที่ 11, 18,19 ส.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. วันละ 800 คน รวม 2,400 คน 
 • รับบัตรคิว ลานจอดรถ 2C

 

ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 3-5 ทุกสัญชาติ 6,000 คนเดือนสิงหาคม อ่านเลย

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี