นิสิตจุฬาฯ ร้องเรียนอาจารย์ถอดแมสก์สอน ทำติดโควิด 8 คน เสี่ยงอีก 10

13 ก.ย. 2565 | 12:34 น.

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกหนังสือด่วนที่สุดถึงคณบดีทบทวนมาตรการ หลังนิสิตร้องเรียนว่ามีอาจารย์ถอดหน้ากากเข้าบรรยายรายวิชา ก่อนตรวจพบติดโควิด-19 ต่อมามีนิสิตในชั้นเรียนติดเชื้อ 8 คน เสี่ยงอีก 10 คน

ตามที่มีนิสิตได้ร้องเรียนกับ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ กรณีที่อาจารย์ท่านหนึ่งไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและมีปฏิสัมพันธ์กับนิสิตเป็นระยะภายในชั้นเรียน ซึ่งภายหลังอาจารย์ตรวจพบเชื้อ และทำให้มีการแพร่ระบาดกับนิสิตในชั้นเรียนไปแล้วอย่างน้อย 8 คน และมีผู้มีอาการแล้วกว่า 10 คน

 

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ส่งหนังสือเปิดผนึกถึงคณบดี เพื่อขอให้ท่านพิจารณามาตรการและแนวทางการเรียนการสอน รวมถึงการเยียวยานิสิต อาจารย์ และบุคลากรที่ติดเชื้อและอาจติดเชื้อในอนาคต

โดยวานนี้(วันที่ 12 ก.ย.2565) สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกหนังสือด่วนที่สุดถึง รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ขอให้ทบทวนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในชั้นเรียนและแนวทางการเรียนการสอน

 

โดยมีรายละเอียด ระบุว่า ทางสโมสรได้รับร้องเรียนจากนิสิตภายในคณะว่า มีอาจารย์คนหนึ่งเข้าบรรยายรายวิชาโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยและเข้ามีปฏิสัมพันธ์กับนิสิตภายในชั้นเรียนเป็นระยะ

 

นิสิตจุฬาฯ ร้องเรียนอาจารย์ถอดแมสก์สอน ทำติดโควิด 8 คน เสี่ยงอีก 10

 

ต่อมาอาจารย์ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และในวันที่ 12 ก.ย.2565 ได้พบว่ามีนิสิตจากชั้นเรียนดังกล่าวตรวจพบเชื้อด้วยอย่างน้อย 8 คน และมีนิสิตเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกว่า 10 คน

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์กังวลต่อกรณีดังกล่าว จึงขอให้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสม เช่น หากอาจารย์เสี่ยงติดเชื้อหรือมีอาการเสี่ยงให้เปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เน้นย้ำมาตรการป้องกันเบื้องต้นในชั้นเรียน 


เช่น หากอาจารย์ไม่สะดวกสวมหน้ากากอนามัยขณะบรรยาย ให้เว้นระยะห่างนิติอย่างเหมาะสม และแนวทางเยียวยานิสิต อาจารย์ และบุคลากรด้านอื่น ๆ หากติดโควิด-19 เพราะมหาวิทยาลัยและรัฐบาลไม่มีมาตรการใดรองรับเบื้องต้นแล้ว