svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"หมอยง" รับอาสาผู้ติดเชื้อโควิดรอบ 2 ตอบแบบสอบถาม เงื่อนไขยังไง เช็คเลย

08 สิงหาคม 2565

"หมอยง" รับอาสาผู้ติดเชื้อโควิดรอบ 2 ตอบแบบสอบถาม เงื่อนไขยังไง เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดนำไปเผยแพร่ในภาพรวม

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย โพสต์ข้อความว่า

 

โรคโควิด-19 เมื่อเป็นแล้วสามารถเป็นซ้ำได้อีก 

 

ทางศูนย์ฯ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการติดเชื้อซ้ำของโรคโควิด-19​ 

 

โดยจัดทำแบบสอบถามนี้ขึ้น​ เพื่อเก็บข้อมูล ในรายละเอียด ของผู้ที่ติดเชื้อซ้ำโควิด 19  

 

จะรวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนก่อนและหลังการติดเชื้อ จนมาท่านติดเชื้อซ้ำ หรือติดเชื้อ 2 ครั้ง 

 

รวมทั้งความรุนแรงของโรค เพื่อพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ 

 

และผลที่เกิดขึ้น ของการติดเชื้อซ้ำ โควิด-19 ในบุคคลทั่วไป โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม

 

ผลการศึกษาวิจัยจะนำไปเผยแพร่ในภาพรวม โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

จึงขอความร่วมมือผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19​ และติดเชื้อซ้ำ​ ด้วยความสมัครใจ ช่วยตอบแบบสอบถามใน​กูเกิลฟอร์ม คลิกที่นี่

ก่อนหน้านี้ หมอยง โพสต์ด้วยว่า

 

โรคโควิด 19  เมื่อเป็นแล้วสามารถเป็นซ้ำได้อีก โดยทั่วไปการเป็นซ้ำ มักจะเกิดขึ้นหลัง 3 เดือนไปแล้ว แต่ก็มีหลายคน  เป็นซ้ำแบบมีอาการและตรวจพบชัดเจนตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป การเป็นซ้ำพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ 

 

จากการศึกษาของเรา ที่ศูนย์ จุฬา ในผู้ป่วยที่ยืนยันหลักฐานว่าเป็นซ้ำ ครั้งที่ 2 ประมาณ 40 คน  คน การเป็นครั้งที่ 2 มีทั้งที่มีอาการมากกว่า และมีอาการน้อยกว่า แต่ส่วนใหญ่ จะมีอาการน้อยกว่า และการรักษาในกรณีที่เป็นซ้ำ

 

"หมอยง" ตามหาผู้ติดเชื้อโควิดซ้ำ 2 ครั้ง

 

ส่วนใหญ่รักษาตามอาการ ในการเป็นครั้งแรกเกือบทั้งหมดได้รับยาต้านไวรัส favipiravir และเมื่อเป็นครั้งที่ 2 ไม่มีใครที่มีอาการหนัก หรือปอดบวม จนระดับออกซิเจนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเลย

 

อาจจะเป็นเพราะว่าระบบภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นทั้งวัคซีน และการติดเชื้อช่วยลดความรุนแรง และมีหลายรายติดเชื้อแล้วยังได้รับวัคซีนอีก ทำให้การเป็นซ้ำครั้งที่ 2 ความรุนแรง ถึงขั้นรุนแรงมากน้อยลงอย่างมาก

 

ตามคำจำกัดความของการเป็นซ้ำ  ส่วนใหญ่จะให้ระยะห่างจากการเป็นครั้งแรกกับครั้งที่ 2 ห่างกัน 3 เดือน

 

 

โรคนี้จึงคล้ายกับโรคทางเดินหายใจทั่วไป เช่นไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดทั่วไป ที่เป็นแล้วมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีก

 

ดังนั้นในผู้ป่วยที่เคยเป็นแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นด้วยวัคซีนในระยะเวลาที่เหมาะสม

 

เรากำหนดไว้ว่า

 

ถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม เมื่อติดเชื้อ ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นอีก 1 ครั้ง ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังติดเชื้อวันแรก

 

ถ้าฉีดวัคซีนมาแล้วครบ  2 เข็มหรือมากกว่า แล้วติดเชื้อ การติดเชื้อจะเปรียบเสมือนเป็นการฉีดวัคซีนเข็ม 3  ภูมิต้านทานจากกระตุ้นได้ดี

 

ดังนั้นจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นหลังติดเชื้อ  6 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ติดเชื้ออีก 1 ครั้ง เพื่อรักษาระดับภูมิต้านทานให้คงสูงอยู่ลดการติดเชื้อซ้ำ