svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วันหยุดเดือนสิงหาคม 65 วันแม่ - วันสารทจีน ตรงกับวันไหน เช็คเลย

07 สิงหาคม 2565

อัพเดทวันหยุดเดือนสิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ และ วันสารทจีน ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม เช็คเลยธนาคาร -ราชการใครได้หยุดบ้าง มีวันหยุดยาวหรือไม่

ในเดือนสิงหาคม 2565 เดือนนี้มีวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร 1 วัน โดยตรงกับวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   โดยวันนี้นอกจากจะเป็นวันหยุดราชการ และ ธนาคารแล้ว ยังถือเป็นวันหยุดยาว  เพราะตรงกับวันศุกร์ เมื่อนับรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ที่ 13 และอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ก็เท่ากับว่าได้หยุด 3 วันรวด 

 
วันหยุดราชการเดือนสิงหาคม 2565 

  • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 

 

วันหยุดธนาคารเดือนสิงหาคม 2565 (ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

  • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 
     

วันหยุดธนาคาร 2565

 

นอกจากวันที่ 12 สิงหาคม 2565 จะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังเป็นวันสารทจีน (ไหว้ตงง้วนโจ่ย) โดยตามปฏิทินทางจันทรคติ เทศกาลสารทจีนจะตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 และในปีนี้ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม 2565  ซึ่งในวันสารทจีนจะเป็นวันที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ผ่านพิธีเซ่นไหว้ และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้

 

 

 

 

อนึ่งวันสำคัญและวันไหว้เจ้าจีนประจำปี 2565 นอกเหนือจากวันสารทจีนแล้ว ยังมีอีก 3 เทศกาลที่สำคัญดังนี้ 

  • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ไหว้พระจันทร์ (ไหว้ตงชิวโจ่ย)
  • วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 เทศกาลกินเจ
  • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 วันไหว้ขนมบัวลอย(ไหว้ตังโจ่ย)