svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

มัดรวมแนวทางป้องกันโควิด-ฝีดาษลิง-ไข้หวัดใหญ่มีอะไรบ้าง ทำยังไง อ่านเลย

27 กรกฎาคม 2565

มัดรวมแนวทางป้องกันโควิด-ฝีดาษลิง-ไข้หวัดใหญ่มีอะไรบ้าง ทำยังไง อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ หลังปี 65 มีโรคระบาดทั้งใหม่และเก่า ทยอยแพร่ระบาดจนเป็นปัญหาสาธารณสุขของโลก

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

ป้องกัน 3 โรคพร้อมกันคือ โควิด-19  ฝีดาษลิง และไข้หวัดใหญ่ โดยปฏิบัติตัวง่ายๆ

 

ในปี 2565 ได้มีโรคระบาดทั้งใหม่และเก่า ทยอยแพร่ระบาดจนเป็นปัญหาสาธารณสุขของโลก ประกอบด้วย

 

1.โควิด-19 เป็นโรคใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2562 และยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

โดยที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแล้ว มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 570 ล้านคน และเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 6 ล้านคน

 

2.ฝีดาษลิง เริ่มการระบาดครั้งใหม่ล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2565 มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนครอบคลุมไป 75 ประเทศ และผู้ติดเชื้อมากกว่า 16,000 คน จนองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของโลกเช่นกัน

3.ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีการระบาดต่อเนื่องมาหลายสิบปี บางปีก็ระบาดน้อย บางปีก็ระบาดรุนแรงมาก ตามชนิดของไวรัสที่กลายพันธุ์

 

และในบางปี องค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้ไข้หวัดใหญ่ในปีนั้น เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเช่นกัน

 

3 โรคระบาดดังกล่าวข้างต้น ล้วนเกิดจากไวรัส ซึ่งสามารถแพร่ระบาดด้วยการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งต่างๆอันได้แก่ น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เลือดและของเหลวต่างๆในร่างกาย

 

จึงพบว่า มาตรการใดก็ตาม ถ้าทำให้เกิดการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งลดลง ย่อมทำให้โอกาสติดเชื้อลดลงหรือเป็นการป้องกันโรคนั่นเอง ได้แก่

 

มัดรวมแนวทางป้องกันโควิด-ฝีดาษลิง-ไข้หวัดใหญ่

 

  • การใส่หน้ากากอนามัย เมื่อใส่อย่างถูกต้อง และใส่ในช่วงกิจกรรมเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง จะมีประสิทธิผลในการป้องกันโรคได้ดีมาก
  • การล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ก็สามารถลดการติดเชื้อได้ดีมาก
  • การไม่นำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า ทั้งตา จมูก และปาก จะทำให้ลดการรับเชื้อลงได้มาก
  • หลีกเลี่ยงโดยไม่สัมผัสโดยตรงกับผู้อื่น เช่น จับมือ สวมกอด หรือหอมแก้ม เป็นต้น

5.การไม่ใช้ข้าวของที่เสี่ยงจะมีเชื้อไวรัสร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อนส้อม ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น

 

ทั้ง 5 มาตรการดังกล่าวข้างต้น จะส่งผล ให้เราสามารถป้องกันโรคระบาดทั้ง 3 โรค ได้พร้อมกันในคราวเดียว

 

และไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากลำบากในการปฏิบัติ หรือมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมเป็นภาระแต่อย่างใด

 

จึงสมควรที่พวกเราทุกคน จะได้ดำเนินการดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และสาธารณะส่วนรวมต่อไป