โอมิครอน BA.5 ระบาดมากกว่าเดิม 5 เท่า ไทยเป็นช่วงขาขึ้นแล้ว เพราะอะไร อ่านเลย

25 กรกฎาคม 2565

โอมิครอน BA.5 ระบาดมากกว่าเดิม 5 เท่า ไทยเป็นช่วงขาขึ้นแล้ว เพราะอะไร อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ หมอเฉลิมชัยแนะมีวินัยในการป้องกันตนเอง ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อย รับวัคซีนเข็ม 3

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

โควิดไทยเป็นช่วงขาขึ้นอีกครั้งเรียบร้อยแล้ว พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น 40% จาก 22,542 รายต่อวัน เป็น 31,582 ราย

 

โควิดระลอกที่ 4 ของไทย ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อมกราคม 2565 โดยมีไวรัสโอมิครอนเป็นสายพันธุ์หลักนั้น

 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ย่อยโดยลำดับจาก BA.1 เป็น BA.2 และเป็น BA.5 ตามลำดับ

 

ทุกครั้งที่ไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ก็จะมีความสามารถในการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ได้ส่งผลถึงสถานการณ์โควิดในปัจจุบันดังนี้

 

เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์โควิดระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2565  เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนคือ วันที่ 10-16 กรกฎาคม 2565 พบสถิติที่น่าสนใจดังนี้

 

1.ติดเชื้อแบบ PCR เพิ่ม 17.91%  

 • จากวันละ 1995 ราย
 • เป็น 2352 ราย

 

2.ติดเชื้อแบบ ATK เพิ่ม 42.26%  

 • จากวันละ 20,547 ราย
 • เป็น 29,231 ราย

3.ติดเชื้อรวมเพิ่ม 40.11%

 • จากวันละ 22,542 ราย
 • เป็น 31,582 ราย

 

4.รักษาตัวอยู่ลดลง 2.79% 

 • จาก 24,062 เตียง
 • เป็น 23,390 เตียง

 

5.ป่วยมีปอดอักเสบ เพิ่ม 6.86% 

 • จาก 781 เตียง
 • เป็น 834 เตียง

 

โอมิครอน BA.5 ระบาดมากกว่าเดิม 5 เท่า

 

6.ป่วยหนักมากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เพิ่ม 11.07% 

 • จาก 345 เตียง
 • เป็น 383 เตียง

 

7.เสียชีวิตลดลง 17.91% 

 • จาก 24 ราย
 • เป็น 21 ราย

อย่างไรก็ตาม ผู้เสียชีวิตในช่วง 3 วันที่ผ่านมาคือ 23 24 และ 25 กรกฎาคม เริ่มเพิ่มขึ้นเป็น 29 , 30 และ 32 รายต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ที่ว่า ผู้เสียชีวิตจะตามหลังผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1-2 สัปดาห์

 

โดยที่ขณะนี้ ไทยมีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 141 ล้านโดส

 • เข็มที่หนึ่ง 57.1 ล้านโดส (82.1%)
 • ที่สอง 53.4 ล้านโดส (76.8%)
 • เข็มที่สาม 30.6 ล้านโดส (44.1%)

 

ซึ่งวัคซีนสำหรับรับมือโอมิครอน ต้องฉีดอย่างน้อย 3 เข็ม ดังนั้นเรายังฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มเพียง 44.1% ยังขาดอยู่อีก 25.9% หรือ 18.4 ล้านโดส จึงจะถึงเกณฑ์ 70%

 

สำหรับไวรัสนั้น สายพันธุ์ย่อย BA.5 เป็นสายพันธุ์หลัก มีค่าการแพร่ระบาดสูงถึง 18.6 ซึ่งมากกว่าสายพันธุ์อู่ฮั่นอยู่ 5 เท่า และมากกว่าสายพันธุ์เดลตา 3.6 เท่า

 

จึงพอสรุปได้ว่า

 • ไวรัสสายพันธุ์หลักขณะนี้คือ BA.5 มีความสามารถในการแพร่ระบาดมากกว่าเดิม 5 เท่า
 • วัคซีนที่ฉีดครบ 3 เข็ม ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
 • สถานการณ์ปัจจุบัน เริ่มอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ
 • ผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มมากขึ้น โดยผู้เสียชีวิตยังไม่ได้เพิ่มตาม แต่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นในอีก 1 สัปดาห์

 

เราจึงควรมีวินัยในการป้องกันตนเอง ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยบ่อย ตลอดจนรับวัคซีนเข็ม 3 โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ให้เหมือนกับที่เราเคยทำมาได้เป็นอย่างดี ในช่วงไวรัสเดลต้าระบาดเมื่อปี 2564