เปิดประวัติ "หมอโอภาส" ปลัดสาธารณสุขคนล่าสุด

12 ก.ค. 2565 | 08:40 น.

เปิดประวัติ "หมอโอภาส" นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสาธารณสุขคนล่าสุด หลัง ครม. มีมติแต่งตั้งแทน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือน ก.ย. นี้

 

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนล่าสุด แทน นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.ที่จะเกษียณอายุราชการในช่วงสิ้นเดือน ก.ย. 2565 นี้ ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอโดยจะมีผลหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ นั้น 

 

พาไปทำความรู้จัก "นายแพทย์โอภาส" หรือ "หมอโอภาส" ปลัดสาธารณสุขคนใหม่กันซึ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 หมอโอภาส คือ หนึ่งใน "คีย์แมนสำคัญ" ในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั้งยังร่วมแถลงข่าวกับ ศบค. เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านจอทีวีมาแล้วหลายครั้ง

หมอโอภาส เกิดเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2507 จบการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ เวชศาสตร์ป้องกัน ระบาดวิทยา

 

ได้รับการยกย่องชูเกียรติวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา, อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว แพทยสภา 

 

ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 63 สำนักงานคณะกรรมข้าราชการพลเรือน และการอบรมหลักสูตร Public Health Emergency Response Management US - CDC สหรัฐอเมริกา รวมถึงการอบรมหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60

ผลงานและประวัติการทำงาน

 • เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ชุมชน) บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
 • หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาล (ทั่วไป) อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
 • อายุรแพทย์ โรงพยาบาล (ศูนย์) สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
 • ผู้อำนวยการศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 7 จ.อุบลราชธานี
 • ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์
 • ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านพัฒนาการสาธารณสุข)
 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
 • กรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์