ครม.ไฟเขียวตั้ง 2 ปลัดกระทรวง สาธารณสุข – อุตสาหกรรม

12 ก.ค. 2565 | 06:14 น.

ครม.ครม.ไฟเขียวตั้ง 2 ปลัดกระทรวง โดยแต่งตั้ง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตั้งนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ เห็นชอบแต่งตั้ง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข แทน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 

 

สำหรับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ เกิดวันที่ 4 ธ.ค. 2507 ที่กรุงเทพฯ จบการศึกษา ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ เวชศาสตร์ป้องกัน ระบาดวิทยา

 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

 

ประวัติการทำงาน เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ชุมชน) บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาล (ทั่วไป) อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ, อายุรแพทย์ โรงพยาบาล (ศูนย์) สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี, ผู้อำนวยการศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 7 จังหวัดอุบลราชธานี, ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านพัฒนาการสาธารณสุข) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค ก่อนได้รับแต่งตั้งปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ขณะเดียวกันยังที่ประชุมครม. ยังเห็นชอบแต่งตั้ง นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แทน นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2565

 

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

สำหรับนายณัฐพล รังสิตพล จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขา MBA จาก Southern Methodist University และปริญญาเอก สาขา Engineering Management จาก Southern Methodist University

โดยมีประสบการณ์ทำงาน จากการเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมื่อปี 2558 ก่อนเป็นรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในปี 2558 – 2559 จากนั้นในปี 2559 – 2560 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2560 – 2561 เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประธานกรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

ส่วนในปี 2561 – 2562 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งจากครม.ให้เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม