"หมอยง" ไขข้อควรรู้ของ ATK สำหรับผู้ที่ตรวจพบโควิด19 มีอะไรบ้าง เช็คเลย

22 มิ.ย. 2565 | 09:31 น.

หมอยง ไขข้อควรรู้ของ ATK สำหรับผู้ที่ตรวจพบโควิด19 มีอะไรบ้าง เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ หมอยงชี้ผู้ป่วยที่ตรวจพบ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องตรวจ ATK ซ้ำ หรือติดตามว่าเมื่อไหร่จะให้ผลลบ 

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย โพสต์ข้อความว่า

 

ผู้ที่ตรวจพบโควิด 19 ด้วย ATK  ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ATK

 

เราใช้วิธีการตรวจ ATK กันมาก และรู้จักคำว่า  2 ขีด แปลว่าตรวจพบ แอนติเจนของไวรัส

 

ATK เกือบทั้งหมด ใช้ nucleocapsid โปรตีน ดังนั้นถ้าเอาวัคซีนเชื้อตาย Sinovac มาหยอดใส่  ATK จะได้ผลบวก ( 2 ขีด)

 

ส่วนวัคซีนอื่น แม้กระทั่ง Covovax (Novavax) จะให้ผลลบ เพราะเป็นโปรตีนส่วนสไปรท์ 

 

ความไวของ ATK สู้การตรวจด้วย RT PCR ไม่ได้ (ความไวจะประมาณ 60 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์) 
 

ATK ที่ให้ผลบวกจะอยู่ในช่วงที่มีปริมาณไวรัสสูง หรือ Ct ของ RT-PCR ต่ำกว่า 28

 

ในผู้ป่วยที่ตรวจพบ ATK 2 ขีดมีความจำเพาะสูง

 

ดังนั้นส่วนมากที่ตรวจพบ 2 ขีดจะเป็นการติดเชื้อจริง

 

ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะตรวจพบ ATK เป็น 2 ขีด ได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงหลังมีอาการ 3 ถึง 5 วัน 

 

"หมอยง" ไขข้อควรรู้ของ ATK สำหรับผู้ที่ตรวจพบโควิด19

 

และก็จะให้มีเปอร์เซ็นต์การให้ผลลบเพิ่มขึ้น 

 

โดยที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดหลัง 10 วันไปแล้ว  ATK มักจะให้ผลลบแล้ว 

 

ตรงข้ามกับ RT-PCR  จะยังคงให้ผลบวกหรือตรวจพบอยู่หลายสัปดาห์

 

ผู้ป่วยที่มีอาการมากจะตรวจพบ ATK ผลบวกอยู่ได้นานกว่าผู้ที่มีอาการน้อย 

 

แต่โดยรวมแล้วเมื่อเกิน 10 วันไปแล้วส่วนมาก (มากกว่า 90%)จะให้ผลลบ 

 

สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องตรวจ ATK ซ้ำ หรือติดตามว่าเมื่อไหร่จะให้ผลลบ 

โดยทั่วไปแล้วเชื้ออยู่ในร่างกาย และสามารถแพร่กระจาย และมีชีวิตติดต่อได้ 

 

หรือตรวจพบได้จากการเพาะเชื้อ ไม่เกิน 10 วัน 

 

ในคนที่แข็งแรงและภูมิต้านทานปกติ การกักตัวปัจจุบันจึงให้อยู่ในเกณฑ์  7 วัน 

 

หลังมีอาการขึ้นอยู่กับอาการมากหรือน้อย หลังจากนั้นให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในการลดการแพร่กระจายเชื้อ จนครบ 10 วัน

 

ในผู้สัมผัสโรคและมีความเสี่ยงสูง ควรตรวจ ATK ในวันที่ทราบหรือสัมผัสโรค 

 

และหลังจากนั้นตรวจในวันที่ 3 และ 7  ก็เพียงพอแล้ว