โควิด19 วันนี้ล่าสุดไทยดีขึ้นจริงหรือไม่ เช็คสถิติผู้ติดเชื้อ-ตายที่นี่

21 มิ.ย. 2565 | 21:11 น.

โควิด19 วันนี้ล่าสุดไทยดีขึ้นจริงหรือไม่ เช็คสถิติผู้ติดเชื้อ-ตายที่นี่ หมอเฉลิมชัยวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างวันที่ 1 กับวันที่ 21 มิถุนายน 65

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

โควิดไทยดีขึ้นจริงหรือไม่ ถ้าดีขึ้นจริง ดีมากน้อยแค่ไหน ดีแบบ 64% หรือดีแบบ 25%

 

โควิดระลอกที่ 4 จากไวรัสโอมิครอนซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2565  ขณะนี้ย่างเข้าสู่เดือนที่ 6 แล้ว

 

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า สถานการณ์โควิด-19ของไทยได้ผ่านจุดสูงสุดหรือจุดพีคไปเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในช่วงขาลง

 

จนหลายฝ่ายรู้สึกได้ถึงสถานการณ์ที่ดีขึ้น และกำลังทยอยมีมาตรการที่ผ่อนคลายมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมความรู้สึกของประชาชนหลายส่วน ก็ผ่อนคลายมากขึ้นเช่นกัน

 

ประเด็นคือ เราจะผ่อนคลายลงได้มากน้อยเพียงใดนั้น ต้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ดีขึ้นจริง

จึงต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์ขาลงของโควิด โดยวันนี้จะวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างวันที่ 1 กับวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ดังนี้

 

ติดเชื้อแบบ PCR 

 • ลดลงจาก 4563 ราย
 • เหลือ 1714 ราย
 • ลดลง 62.44%

 

ติดเชื้อแบบ ATK 

 • ลดลงจาก 7015 ราย
 • เหลือ 2397 ราย
 • ลดลง 65.83%

 

โควิด19 วันนี้ล่าสุดไทยดีขึ้นจริงหรือไม่

 

ติดเชื้อรวม

 • ลดลงจาก 11,578 ราย
 • เหลือ 4111 ราย
 • ลดลง 64.49%

 

จำนวนผู้รักษาตัวอยู่ในระบบ

 • ลดลงจาก 39,861 ราย
 • เหลือ 20,467 ราย
 • ลดลง 48.65%

ผู้ป่วยหนักมีปอดอักเสบ

 • ลดลงจาก 880 ราย
 • เหลือ 631 ราย
 • ลดลง 28.30%

 

ผู้ใช้เครื่องช่วยหายใจ

 • ลดลงจาก 435 ราย
 • เหลือ 295 ราย
 • ลดลง 32.18%

 

ผู้เสียชีวิต

 • ลดลงจาก 28 ราย
 • เหลือ 21 ราย
 • ลดลง 25%

 

กล่าวเฉพาะ 3 ตัวหลักคือ

 

 • การติดเชื้อลดลง 64.49% 
 • รักษาตัวอยู่ในระบบลดลง 48.65%
 • เสียชีวิตลดลง 25.00%

 

ตกลงตัวไหน มีความแม่นยำมากกว่ากัน

 

ในการประเมินสถานการณ์ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย รวมทั้งประกาศต่อสาธารณะ จะต้องใช้สถิติตัวเลขที่มีความแม่นยำสูงน่าเชื่อถือที่สุด

 

โควิด19 วันนี้ล่าสุดไทยดีขึ้นจริงหรือไม่

 

เมื่อตัวเลขทั้งสามตัว มีความแตกต่างกัน จึงต้องมาดูว่าสถิติแต่ละตัว จะมีความแม่นยำมากน้อยอย่างไรบ้าง

 

 • สถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อ ลดลง 64% มีความแม่นยำปานกลาง เพราะในโควิดโอมิครอนปัจจุบัน คนมาตรวจแบบ PCR ลดลง และผู้ที่ตรวจแบบ ATK จำนวนมาก ก็ไม่ได้รายงานผลบวกเข้าสู่ระบบ เพราะสามารถรักษาตัวเองได้

 

 • สถิติจำนวนผู้รักษาตัวอยู่ในระบบลดลง 48% มีความแม่นยำในระดับค่อนข้างดี แต่ยังไม่ดีที่สุด เนื่องจากว่ามีคนติดเชื้อโดยมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ จึงทำให้มีผู้ติดเชื้อบางส่วนไม่ได้เข้าสู่การระบบการรักษา

 

 • จำนวนผู้เสียชีวิต 25% หรือผู้ป่วยหนัก มีความแม่นยำดีที่สุด เพราะเกือบ 100% ของผู้ติดโควิดที่มีอาการหนักจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและเสียชีวิตในที่สุด จะเข้าสู่ระบบการรายงานทั้งหมด

 

กล่าวโดยสรุป

 

 • โควิดไทยขณะนี้ อยู่ในช่วงขาลงเรียบร้อยแล้ว
 • เมื่อเปรียบเทียบสถิติวันที่ 1 กับ 21 มิถุนายน 2565  สถิติทุกตัวลดลงทั้งสิ้น
 • สถิติแต่ละตัวลดลง หรือสถานการณ์ดีขึ้นแตกต่างกัน ตัวที่แม่นยำที่สุดคือ ผู้เสียชีวิตลดลง 25%
 • ส่วนสถิติผู้รักษาตัวในระบบที่ลดลง 48% และผู้ติดเชื้อที่ลดลง 64% มีความเชื่อถือได้น้อยกว่า

 

จึงต้องตระหนักและเข้าใจร่วมกันว่าสถานการณ์โควิดแม้อยู่ในช่วงขาลง แต่ยังไม่ได้ดีมากเท่ากับจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง

 

จึงต้องระมัดระวังกันต่อไปตามสมควร โดยสามารถผ่อนคลายการใช้ชีวิตเพื่อทำมาหากินได้มากขึ้น

 

แต่จะต้องตระหนักเรื่องการใส่หน้ากากในสถานการณ์เสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง สถานที่เสี่ยง

 

ตลอดจนเร่งรับวัคซีนเข็ม 3 เพื่อลดอาการป่วยหนักที่รุนแรง ถ้าพลาดพลั้งมีการติดเชื้อเกิดขึ้น