ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 18 ราย พบเป็นกลุ่มอายุเกิน 60 ปี-มีโรคเรื้อรัง 100%

20 มิ.ย. 2565 | 05:22 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,784 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย พบเป็นกลุ่มผู้อายุเกิน 60 ปี และมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 100% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 16 ราย มีโรคเรื้อรัง 2 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ  วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,784 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,783 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน - ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง - ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 1 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 18 ราย พบเป็นกลุ่มอายุเกิน 60 ปี-มีโรคเรื้อรัง 100%

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 4,500,828 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 20,911 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 4,449,423 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 2,166 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 30,485 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 20 มิถุนายน 2565 จำนวน 18 ราย แยกเป็นชาย 8 ราย หญิง 10 ราย อายุระหว่าง 43 - 99 ปี เป็นกลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป และมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 100% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 16 ราย คิดเป็น 89%  มีโรคเรื้อรัง 2 ราย คิดเป็น 11% ราย

 

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 18 ราย พบเป็นกลุ่มอายุเกิน 60 ปี-มีโรคเรื้อรัง 100%

 

 

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 

มะเร็ง (2)

โรคไต (1)

อ้วน (1)

หลอดเลือดสมอง(2)

หัวใจ(2)

ติดเตียง (1)

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19