svasdssvasds

รพ.เมดพาร์ค หนุนจักษุแพทย์เสริมทักษะ รักษาดวงตา

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
19 มิ.ย. 2565 เวลา 6:18 น.

โรงพยาบาลเมดพาร์ค สนับสนุนการประชุม “สารพัดโรคตา...ที่ต้องหันมาใส่ใจ What practitioners MUST KNOW about the EYE เสริมทักษะความรู้แก่จักษุแพทย์ พร้อมบริจาคช่วยมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

นพ.จำเริญ สรพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมดพาร์ค เปิดเผยว่า โรงพยาบาลเมดพาร์ค นำโดย นพ.มัยรัช สามเสน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ คุณสมถวิล ปธานวนิช ที่ปรึกษาคณะจัดการ และ รศ. นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ หัวหน้าแผนกจักษุโรงพยาบาลเมดพาร์ค

 

มอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการนี้ นพ. สิร สุภาพ ประธานคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่องโรงพยาบาลเมดพาร์ค รศ. พญ. วิศนี ตันติเสวี พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี ทีมจักษุแพทย์ และคุณพรรณผกา แสงใส ให้เกียรติมาร่วมในพิธี

รพ.เมดพาร์ค หนุนจักษุแพทย์เสริมทักษะ รักษาดวงตา

โดยเงินสนับสนุนนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะแพทย์และผู้เข้าประชุมในงานประชุม “สารพัดโรคตา...ที่ต้องหันมาใส่ใจ What practitioners MUST KNOW about the EYE” ซึ่งเป็นโครงการการศึกษาต่อเนื่องของทีมแพทย์โรงพยาบาลเมดพาร์ค จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศเข้าร่วมฟังผ่านทางออนไลน์ทั้งหมดกว่า 100 ท่าน โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตา วิธีการรักษาและเทคโนโลยีต่างๆ จากจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการของโรงพยาบาลเมดพาร์ค โครงการการศึกษาต่อเนื่องนี้ 

รพ.เมดพาร์ค หนุนจักษุแพทย์เสริมทักษะ รักษาดวงตา

ริเริ่มโดย รศ. พญ. เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ รองประธานโครงการ ที่จะต้องการนำเงินสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมโครงการและสมทบจากโรงพยาบาลเมดพาร์คอีกส่วนหนึ่ง บริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมถ์ เพื่อพัฒนามูลนิธิและช่วยเหลือคนตาบอดต่อไป

 

ทั้งนี้นางศิริพร ตันทโอภาส  ผู้จัดการโครงการเรียนร่วมและอาสาสมัครโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และ นางสาวธนาพันธ์ เค้าสิม ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้เข้ารับมอบเงินสนับสนุน ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด