svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เมดพาร์ค MOU ปตท. รักษาพยาบาลพนักงาน-ครอบครัว

09 มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลเมดพาร์คลงนามสัญญากับ ปตท. เพื่อให้บริการทางการแพทย์ เป็นสวัสดิการ สร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและครอบครัว

โรงพยาบาลเมดพาร์ค หนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำที่ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ทั้งการให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป และการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เฉพาะทาง “โรคยากซับซ้อน” จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ล่าสุดลงนามสัญญากับ ปตท. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน ปตท.และครอบครัว

เมดพาร์ค MOU ปตท. รักษาพยาบาลพนักงาน-ครอบครัว

รายงานข่าวจากโรงพยาบาลเมดพาร์ค ระบุว่า ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ พร้อมด้วยนพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และคุณสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล

 

ในการลงนามสัญญาการให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และครอบครัว โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัท ปตท. ในการเข้ารับการรักษาและการบริการเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของ ปตท. ในด้านการดูแลสวัสดิการให้กับพนักงานและครอบครัวและถือเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดไปยังความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลระหว่าง โรงพยาบาลเมดพาร์ค และพนักงานและครอบครัว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อไป

เมดพาร์ค MOU ปตท. รักษาพยาบาลพนักงาน-ครอบครัว เมดพาร์ค MOU ปตท. รักษาพยาบาลพนักงาน-ครอบครัว

โรงพยาบาลเมดพาร์คพร้อมที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลบุคลากรของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการจากหลากหลายสาขาควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยของแพทย์อย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เฉพาะทาง “โรคยากซับซ้อน” และเป็นจุดมุ่งหมายในการรักษาของผู้ป่วยในประเทศรวมถึงเอเชียอาคเนย์