svasdssvasds

เปิดวาระครม. วันนี้ จับตาคมนาคมชงมอเตอร์เวย์ 4 พันล้าน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 มิ.ย. 2565 เวลา 22:48 น. 1.3k

การประชุมครม. วันนี้ มีวาระน่าสนใจหลายเรื่อง มีไฮไลท์ กระทรวงคมนาคม เสนอขออนุมัติสร้างโครงการมอเตอร์เวย์ 4 พันล้าน พร้อมติดตามข้อเสนอของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำคัญ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระที่น่าสนใจเสนอมาให้ที่ประชุมพิจารณาหลายเรื่อง โดยมีไฮไลท์อยู่ที่ กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา ของกรมทางหลวง มีวงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 4,508 ล้านบาท

 

พร้อมกันนี้ยังต้องติดตามดูด้วยว่า นายกรัฐมนตรีจะมีข้อสั่งการเพิ่มเติมอย่างไรถึงแนวทางการต่อมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐบาล หลังจากต้องเจอปัญหาราคาน้ำมันแพง และเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น หลังจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เตรียมนัดหน่วยงานเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมาหารือถึงมาตรการลดค่าครองชีพ และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจในวันนี้

 

ขณะที่ประเด็นทางด้านการเมืองต้องติดตามกรณีที่มีกระแสข่าว นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี ภายหลังจากที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด กรณีบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี และ ชี้มูลความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยว่าเป็นอย่างไร 

สำหรับวาระการประชุมครม. วันนี้ มีด้วยกัน ดังนี้

 

วาระเพื่อพิจารณา

 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างแผนปฏิบัติการค้าการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565- 2570
 • กระทรวงคมนาคม เสนอขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะบริเวณปากแม่น้ำเทพา ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ของกรมเจ้าท่า 
 • กระทรวงคมนาคม เสนอขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา ของกรมทางหลวง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างข้อเสนอปรับลดบัญชีจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย (Crocodylus Siamensis) ต่อที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES CoP 19)
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการชลประทานขนาดใหญ่ 2 โครงการ (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่)
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลางฯ เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
 • กอ.รมน. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2564 – 2565 

วาระเพื่อทราบ

 • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศต้องเป็นไปตามมาตราฐาน พ.ศ. และเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องนวดร่างกายต้องเป็นไปตามมาตราฐาน พ.ศ.
 • มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 • รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” และคณะอนุกรรมการต่างๆ ในปี พ.ศ.2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด