svasdssvasds

วันหยุดปี 2565 มีวันหยุดราชการ -วันหยุดยาววันไหนบ้าง เช็คที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
06 พ.ย. 2564 เวลา 18:46 น. 4.7k

วันหยุดปี 2565 มีวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 4 วัน วันหยุดยาวเพียบ ตรวจสอบวันหยุดราชการพร้อมเช็ควันหยุดแบงก์-สถาบันการเงินปี 2565 ทั้งหมดที่นี่

วันหยุดปี 2565 ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว โดยความพิเศษของวันหยุดในปีหน้า คือรัฐบาลเคาะวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมมาอีก 4 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ,วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565,วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

 

สำหรับวันหยุดราชการกรณีพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมานี้ ล้วนแล้วแต่เป็นวันศุกร์และเมื่อรวมเข้ากับเสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดตามปกติ ก็จะทำให้กลายเป็นวันหยุดยาว 3 วันติดกัน (ศุกร์ -เสาร์ -อาทิตย์ ) ส่วนสาเหตุหลักๆที่รัฐบาลประกาศวันหยุดเพิ่มเติมนี้ ก็เพื่อให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวในวันหยุดยาว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้กลับมาคึกคัก 

 

วันหยุดปี 2565 มีวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 4 วัน


 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือมีราชการสำคัญในวันหยุดราชการดังกล่าว ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อน หากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน 

 

ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีต่อไป

 

ส่วนกรณีวันหยุดประจำภาคที่ในปี 2564 รัฐบาลได้มีการกำหนดเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษ แต่สำหรับปี 2565 นั้น เบื้องต้นยังไม่ได้กำหนดและจะมีการการประเมินสถานการณ์และประกาศกำหนดล่วงหน้าเมื่อมีจังหวะที่สมควร

 

วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมวันหยุดราชการปี 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ วันหยุดยาว วันหยุดสถาบันการเงิน โดยจะมีวันไหนบ้างนั้น ตรวจเช็คข้อมูลทั้งหมดที่นี่ 
 

ขณะที่วันหยุดราชการทั้งหมดในปี 2565 ประกอบไปด้วย 


เดือนมกราคม 2565 

 • วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2564  วันขึ้นปีใหม่)  
   

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 • วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา 
   

เดือนเมษายน 2565 

 • วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
 • วันศุกร์ที่  13 - วันอาทิตย์ที่15 เมษายน 2565   วันสงกรานต์ (รวม 3 วัน)

 

เดือนพฤษภาคม 2565 

 • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล 
 • เดือนพฤษภาคม 2565 วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะประกาศว่าเป็นวันไหนเป็นปีๆไป
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา )

 
เดือนมิถุนายน 2565 

 • วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

 
เดือนกรกฎาคม 2565  

 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา 
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา 
 • *วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 • *วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)

 

เดือนสิงหาคม 2565 

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 

 
 

เดือนตุลาคม 2565 

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 • *วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช )

 
เดือนธันวาคม 2565 

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ )
 • *วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี 

 

 

ขณะที่วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี 2565  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


เดือนมกราคม 2565 

 • วันจันทร์ที่ 3 มกราคม  2565 ชดเชยวันขึ้นปีใหม่  (วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565) 
   

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 • วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  วันมาฆบูชา 
   

เดือนเมษายน 2565 

 • วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
 • วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 วันสงกรานต์ 
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์ 
   

เดือนพฤษภาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565) 
 • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม  2565 วันฉัตรมงคล 
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565  ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)

 

เดือนมิถุนายน 2565 

 • วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
   

เดือนกรกฎาคม 2565 

 • วันพุธที่  13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา 
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   

เดือนสิงหาคม 2565 

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 
   

เดือนตุลาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 • วันจันทร์ที่  24 ตุลาคม 2565 ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565) 
   

เดือนธันวาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ) 

 

วันหยุดสถาบันการเงินปี 2565
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด