วัคซีนเข็ม4 ควรฉีดไหม ป้องกันติดเชื้อได้แค่ไหน เข็ม 5 จำเป็นหรือไม่ อ่านเลย

08 มิ.ย. 2565 | 04:20 น.

วัคซีนเข็ม4 ควรฉีดไหม ป้องกันติดเชื้อได้แค่ไหน เข็ม 5 จำเป็นหรือไม่ อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ หมอเฉลิมชัยเผยข้อมูลประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนแต่ละเข็ม

วัคซีนเข็ม 4 ควรฉีดไหม เป็นคำถามที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน และต้องการคำตอบ

 

หลังจากที่มีข้อแนะนำให้ฉีดเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)

 

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

ต้องฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 5 หรือไม่ ผลของวัคซีน 4 เข็มเป็นอย่างไรบ้าง
หลังจากที่โควิดระบาดทั่วโลกเป็นเวลากว่าสองปี และได้มีการระดมฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก

 

เกือบทุกประเทศได้แนะนำให้ฉีดวัคซีน 3 เข็มเป็นอย่างน้อย เพื่อ รับมือกับไวรัสโอมิครอน และมีบางส่วนเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 4

 

จึงทำให้มีคำถามว่า มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด ที่จะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 และวัคซีน 4 เข็มให้ผลเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาฉีดวัคซีนเข็มที่ 

จากการศึกษาติดตามประสิทธิผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของประเทศไทยเอง ซึ่งเป็นการศึกษาในช่วงเดือนมกราคม 2565 พบว่า

 

การฉีดวัคซีน 2 เข็ม

 

  • ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อของไวรัสโอมิครอนได้ แต่ป้องกันการเสียชีวิตได้ 79-85%

 

การฉีดวัคซีน 3 เข็ม 

 

  • ช่วยป้องกันการติดเชื้อ 45-56% 
  • ป้องกันการเสียชีวิตได้ 87-98%

 

วัคซีนเข็ม 4 ควรฉีดไหม ป้องกันติดเชื้อได้แค่ไหน

 

การฉีดวัคซีน 4 เข็ม

 

  • จะป้องกันการติดเชื้อได้ 82-85% 
  • ส่วนการป้องกันการเสียชีวิตยังไม่ได้ข้อยุติ 
  • แต่คาดว่าน่าจะมากกว่า 95% ขึ้นไป

 

ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า
ควรฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการป้องกันการติดเชื้อของวัคซีน 3 เข็มในระดับ 45-56%  ขึ้นมาเป็น 82-85%

ส่วนวัคซีนเข็มที่ 5 นั้น ในขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่มากพอ และประสิทธิผลของวัคซีน 4 เข็มถือว่าดีมากแล้ว

 

จึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดกระตุ้นเข็มที่ 5 ยกเว้นบางกลุ่มที่มีเหตุผลเฉพาะ เช่น เป็นผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำจากฉีดวัคซีน ทั้งจากการเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ได้รับยาบางชนิด หรือเป็นธรรมชาติของคนนั้นเองที่ตอบสนองต่อวัคซีนไม่ดี

 

ส่วนในผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ควรฉีดห่างจากเข็มที่ 3 อย่างน้อยตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

 

เพราะการฉีดวัคซีนกระตุ้น (Booster) ยิ่งฉีดห่างจากเข็มก่อนหน้านั้นมากเท่าใด ก็จะได้รับระดับภูมิคุ้มกันที่สูงมากขึ้นเท่านั้น