กทม.คลายล็อกเปิด"สถานบันเทิง ผับ บาร์" 1 มิ.ย.นักเที่ยวดูเงื่อนไขที่นี่

01 มิถุนายน 2565

กทม. ผ่อนปรนเปิด“ผับ บาร์ คาราโอเกะ”นั่งดื่มได้ถึงเที่ยงคืน ตั้งแต่ 1 มิ.ย.65 สำหรับผู้ใช้บริการหรือนักเที่ยว ดูเงื่อนไขการเข้าใช้บริการมีอะไรบ้าง สรุปไว้ให้แล้วที่นี่

ตามที่ ศบค.มีมาตรการผ่อนคลายให้เปิดบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เริ่มวันที่ 1 มิ.ย.นี้ ในส่วนของพื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัด ซึ่งรวมถึงในกรุงเทพมหานคร(อยู่ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว)

 

กทม.คลายล็อกเปิด"สถานบันเทิง ผับ บาร์" 1 มิ.ย.นักเที่ยวดูเงื่อนไขที่นี่

 

ล่าสุด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 53) ดังนี้
 

สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้ดำเนินการได้เฉพาะสถานที่ที่ผ่านมาตรฐาน Thai Stop COVID 2Plus และยื่นขออนุญาตกับสำนักงานเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยปฏิบัติตาม COVID Free Setting ดังนี้


1.เปิดให้บริการและจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 24.00 น. งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด 
 

2.ผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการ (พนักงาน นักร้อง นักดนตรี บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้น / ตรวจ ATK ทุก 7 วัน / คัดกรองความเสี่ยงด้วย Thai Save Thai (TST)


3.ผู้ประกอบการ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนของผู้รับบริการ โดยต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นเท่านั้น และผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention ทั้งนี้ กลุ่ม 608 แนะนำเลี่ยงการเข้ารับบริการ


สถานที่ ที่เปิดดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ตัดผม ทำเล็บ สัก สปา นวดแผนไทย ยิม ฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอากาศ โรงมหรสพ โรงละคร สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบสมุนไพร 


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

กทม.คลายล็อกเปิด"สถานบันเทิง ผับ บาร์" 1 มิ.ย.นักเที่ยวดูเงื่อนไขที่นี่

กทม.คลายล็อกเปิด"สถานบันเทิง ผับ บาร์" 1 มิ.ย.นักเที่ยวดูเงื่อนไขที่นี่

 

สไลด์แผนการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ในส่วนของมาตราการสำหรับผู้รับบริการ ที่ศบค.ในประกอบการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 20 พ.ค.65  ระบุว่า

 

1.ผู้บริบริการต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกษณฑ์ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น

 

2.ถือปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention( UP)

 

3.ประชากรกลุ่ม 608 แนะนำให้"งดหรือเลี่ยง"การเข้ารับบริการ

 

กทม.คลายล็อกเปิด"สถานบันเทิง ผับ บาร์" 1 มิ.ย.นักเที่ยวดูเงื่อนไขที่นี่

 

กทม.คลายล็อกเปิด"สถานบันเทิง ผับ บาร์" 1 มิ.ย.นักเที่ยวดูเงื่อนไขที่นี่

 

608 คือใครบ้าง?

 

กลุ่ม 608 คือ กลุ่มผู้สูงอายุมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรคประจำตัว ได้แก่

  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคไตวายเรื้อรัง
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคอ้วน
  • โรคมะเร็ง
  • โรคเบาหวาน

และ+1 คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีอาการรุนแรงของโรคมากหากติดเชื้อโควิด-19

 

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ , ศูนย์ข้อมูล COVID-19 , กรมอนามัย