ดีเดย์ 1 มิ.ย.ผับ บาร์ คาราโอเกะ พร้อมเปิด เช็คแนวทาง-มาตรการทั้งหมดที่นี่

31 พ.ค. 2565 | 23:21 น.

วันนี้ที่รอคอย!สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ พื้นที่สีฟ้า 17 จังหวัด -พื้นที่สีเขียว 14 จังหวัด เปิดให้บริการนั่งดื่มได้ไม่เกิน 24.00 น. เช็คเลยมีรายชื่อจังหวัดไหนที่ได้คลายล็อกบ้าง พร้อมอัพเดทแนวทาง-มาตรการข้อปฏิบัติทั้งร้านค้า-ลูกค้าผู้ใช้บริการทั้งหมดที่นี่

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 วันนี้สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมไปถึงสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ในพื้นที่สีฟ้า (นำร่องท่องเที่ยว) 17 จังหวัด และ พื้นที่สีเขียว (เฝ้าระวัง) 14 จังหวัด ได้รับการคลายล็อก โดยสามารถเปิดบริการ จำหน่าย นั่งดื่ม ได้ไม่เกิน 24.00 น. ซึ่งจะมีจังหวัดไหนบ้างที่ได้รับการคลายล็อกในครั้งนี้ พร้อมทั้งเงื่อนไข หรือ แนวทางปฏิบัติตัวจะเป็นอย่างไร วันนี้ "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมข้อมูลมานำเสนอ

 

รายชื่อพื้นที่สีฟ้า (นำร่องท่องเที่ยว) 17 จังหวัด และพื้นที่สีเขียว (เฝ้าระวัง) 14 จังหวัดมีดังต่อไปนี้ 

 

พื้นที่สีฟ้า

 • กระบี่,กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,จันทบุรี,ชลบุรี ,เชียงราย,เชียงใหม่,นครราชสีมา,นนทบุรี,นราธิวาส ,ปทุมธานี,ประจวบคีรีขันธ์,พังงา,เพชรบุรี ,ภูเก็ต ,ระยอง,สงขลา

พื้นที่สีเขียว

 • ชัยนาท,ตราด,นครพนม,น่าน,บุรีรัมย์,พิจิตร,อ่างทอง,ยโสธร,มหาสารคาม,ลำปาง,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,อำนาจเจริญ,อุดรธานี

 

คลายล็อกเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ พื้นที่สีฟ้า 17 จังหวัด กับพื้นที่สีเขียว 14 จังหวัด

แนวทางปฏิบัติของสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 มีดังนี้ 

 • เปิดร้านไม่เกิน 24.00 น.
 • งดใช้แก้วร่วมกัน
 • งดกิจกรรมส่งเสริมการขายแอลกอฮอล์
 • สวมหน้ากากตลอดเวลา

 

เงื่อนไขสำหรับผู้รับบริการ

 • แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
 • เคร่งครัด Universal Prevention
 • กลุ่ม 608 งดใช้บริการ

 

เงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการ

 • ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
 • คัดกรองพนักงาน Thai save Thai
 • ตรวจ ATK ทุก 7 วัน
 • เคร่งครัด Universal Prevention
   

คลายล็อกสถานบันเทิง

อนึ่งสถานบันเทิงต่างๆรวมไปถึงสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่เปิดให้บริการในวันที่ 1 มิ.ย. 65 จะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19  ดังนี้ 

 

1. สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่าน ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ โดยสถานประกอบการต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด 

 

 2. สำนักงานเขต ตรวจประเมินสถานประกอบการตาม COVID Free Setting เพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ และรายงานในระบบออนไลน์    

 

 3.สำนักงานเขต ตรวจกำกับ ติดตามสถานประกอบการที่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด  

 

สำหรับแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus  สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน กำหนดมาตรการ 3 ด้าน ได้แก่

 

 1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) แบ่งเป็น

 • ด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ ไม่ให้บริการเครื่องดื่มที่ใช้แก้วเดียวกัน ไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีการตรวจสอบผู้มารับบริการว่าได้รับวัคซีนครบถ้วน 
 • มาตรการด้านการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 1 เมตร (กรณีมีการเล่นดนตรีเป็นวง ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะกับเวทีอย่างน้อย 5 เมตร) 
 • มาตรการด้านการระบายอากาศ ให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีอาคารปิดและมีระบบปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา 
   

2. มาตรการสำหรับพนักงาน (COVID Free Personnel) ต้องได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น คัดกรองความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคชัน Thai Save Thai ตรวจ ATK ทุก 7 วันและเมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง 


 3. มาตรการสำหรับผู้ใช้บริการ (COVID Free Customer) ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงเข็มกระตุ้น