ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี จ.ชลบุรี เช็คที่นี่

30 พฤษภาคม 2565

สสจ.ชลบุรี เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็มกระตุ้น ผ่านทางออนไลน์ สำหรับสถานประกอบการ-ประชาชนทั่วไป เช็ครายละเอียด-เงื่อนไขทั้งหมดได้ที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) ประกาศเปิดลงทะเบียนสำหรับสถานประกอบการ หรือ ประชาชนที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เข็มที่ 1, เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 - มิถุนายน 2565 นี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เงื่อนไข-คุณสมบัติเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา

1.สถานประกอบการ

  • ต้องเป็นสถานประกอบการที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี
  • ต้องมีพนักงานมากกว่า 300 คนขึ้นไป

2.ประชาชนทั่วไป

  • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • พักอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี

 

วัน เวลา สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน 

  • เปิดให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลรัฐประจำอำเภอ 12 แห่งในจังหวัดเท่านั้น
  • บริการระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565

สำหรับสถานประกอบการ นายจ้าง และประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Google Form สสจ.ชลบุรี โดยสามารถสแกนจากภาพ QR Code หรือ คลิกที่ แบบลงทะเบียนสถานประกอบการหรือประชาชนจังหวัดชลบุรีที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด 19 (Moderna) ตามเงื่อนไขที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีกำหนด

 

กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3811 9777

 

ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี จ.ชลบุรี เช็คที่นี่

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี