เช็คจุดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2565 รพ.ในสังกัด กทม. 11 แห่ง มีที่ไหนบ้าง   

25 พ.ค. 2565 | 20:12 น.

รวมจุดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2565 โรงพยาบาลในสังกัด กทม. 11 แห่ง เปิดวอล์คอินให้บริการถึง 31 ส.ค.นี้ จะมีที่ไหนบ้าง เช็คเลย 

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันและลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดของ กทม. ทั้ง 11 แห่ง กรณีที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน "เป๋าตัง" สามารถวอล์คอินเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 65 หรือจนกว่าวัคซีนหมด

 

รายชื่อโรงพยาบาลในสังกัด กทม.11 แห่ง มีดังนี้

1.โรงพยาบาลกลาง 

2.โรงพยาบาลตากสิน 

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

4.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

5.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

6.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

8. โรงพยาบาลสิรินธร 

9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

10.โรงพยาบาลคลองสามวา 

11.โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

 

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง

  • หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 
  • เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน) 
  • ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
  • ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
  • โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ 
  • โรคอ้วน คือ ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

 

เอกสารประกอบ

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สูติบัตร สำหรับเด็กที่ต้องการรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

 

เช็คจุดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2565 รพ.ในสังกัด กทม. 11 แห่ง มีที่ไหนบ้าง