จองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2565 ผ่านแอปเป๋าตัง เช็คขั้นตอนลงทะเบียนที่นี่

24 พ.ค. 2565 | 09:45 น.

ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง มีต้องทำอย่างไร เช็คขั้นตอน-วิธีการอย่างละเอียดได้ที่นี่

เป็นประจำทุกปีที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลฟรี สำหรับประชาชนทุกสิทธิการรักษา ซึ่งเปิดให้บริการตามจุดต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หรือ จนกว่าวัคซีนจะหมด 

 

สำหรับปีนี้พิเศษสุดสามารถวอล์คอินเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว แต่สำหรับคนกทม.ยังคงต้องจองคิวฉีดวัคซีนฯ กันล่วงหน้า โดยสามารถทำผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ซึ่งก็มีขั้นตอนและสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ 

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 

 1. คลิกเข้าสู่แอพพลิเคชัน "เป๋าตัง"
 2. คลิกเมนู "กระเป๋าสุขภาพ" เข้าสู่หน้า "กระเป๋าสุขภาพ"
 3. คลิก "กระเป๋าสุขภาพ สิทธิประกันสุขภาพและป้องกันโรค" สู่หน้าหลัก "สิทธิสุขภาพบุคคล" ซึ่งจะปรากฎชื่อของท่านและสิทธิรักษาพยาบาล หากยังไม่ปรากฏชื่อของท่านให้ลงทะเบียนตามขั้นตอน
 4. เลื่อนไปที่เมนู "บริการสร้างเสริมสุขภาพ" และคลิก จะเข้าสู่หน้าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
 5. คลิกเลือก "สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน"
 6. คลิก "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล"
 7. เมื่อเข้าสู่หน้าจอเงื่อนไขการรับสิทธิ คลิกที่ "ดูหน่วยบริการ" โดยให้เลือกหน่วยบริการที่สะดวกไปรับบริการฉีดวัคซีนได้และทำการนัดหมาย ซึ่งระบบจะเข้าสู่การนัดหมายพร้อมเบอร์โทรติดต่อหน่วยบริการ

กรณีมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือ LINE @nhso

กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 1. หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 
 2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 
 3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน) 
 4. ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
 5. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
 6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ
 7. โรคอ้วน คือ ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

จองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2565 ผ่านแอปเป๋าตัง เช็คขั้นตอนลงทะเบียนที่นี่