svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สิทธิประโยชน์“ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ” ใครได้สิทธิบ้าง เช็คเลย

26 พฤษภาคม 2565

สิทธิประโยชน์“ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับขับถ่าย”ใครได้สิทธิ ใช้ได้ทุกสิทธิหรือไม่? รับฟรีจำนวนกี่ชิ้นต่อวัน เช็คเลย

กรณีมีคำถามว่า สิทธิประโยชน์"ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ"ใครได้สิทธิบ้าง รับฟรีจำนวนกี่ชิ้นต่อวัน


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)โพสต์ข้อความทางเพจเฟซบุ๊กระบุว่า สิทธิประโยชน์ "ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ" สำหรับคนไทย"ทุกสิทธิ"ที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง หรือมีปัญหากลั้นขับถ่าย ดำเนินการผ่าน"กองทุนสุขภาพตำบล"

สิทธิประโยชน์“ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ” ใครได้สิทธิบ้าง เช็คเลย

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบบรรจุ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย” ให้เป็นสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งครอบคลุมประชาชนทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.)
 

หน่วยจัดบริการ Long Term Care : LTC (การดูแลระยะยาวในชุมชน) ที่มีแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ตามเกณฑ์ที่จะได้รับผ้าอ้อมฯ ได้แก่

 

- หน่วยบริการ/สถานบริการ

 

- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 

• จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจาก กปท.

• จัดซื้อจัดหาผ้าอ้อม แผ่นรองซับ

 

* รับฟรีไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน ตามการประเมินตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ผ่านกองทุนสุขภาพตำบล (ไม่สามารถไปรับที่หน่วยบริการ หรือโรงพยาบาลโดยตรงได้)

 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์

 

1.บุคคลที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน ตามแผนดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) ของหน่วยจัดบริการ

 

2.บุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และผลประเมินของหน่วยจัดบริการ

 

สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทอง ได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330

ไลน์ สปสช. (ไลน์ไอดี @nhso) หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

 

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ