ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี มีจำนวนจำกัด มาก่อนได้ก่อน

18 พฤษภาคม 2565

สปสช. เน้นย้ำ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีมีจำนวนจำกัด 4.2 ล้านโดส แนะ 7 กลุ่มเสี่ยงรีบเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใกล้บ้านก่อนหมด

18 พฤษภาคม 2565 นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปี 2565 จำนวน 4.2 ล้านโดส สิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมเร่งรณรงค์การฉีดที่มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม -31 สิงหาคม 2565 เน้นฉีดให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อลดอัตราเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ 

 

ทั้งนี้ สำหรับปีนี้การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นการให้บริการในรูปแบบ Walk in คือ ใครมาก่อนมีสิทธิได้รับบริการก่อน (First come – Frist serve) โดยเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือ อาจโทรสอบถามกับหน่วยบริการก่อน

 

ยกเว้นกรุงเทพมหานครที่ยังคงระบบเปิดให้จองฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้า ด้วยการลงทะเบียนผ่านแอป "เป๋าตัง" เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย 

ทั้งนี้ จากข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ผ่านระบบ Dashboard ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 มีประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเข้าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ แล้วจำนวน 61,413 คน

 

ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปมากที่สุดจำนวน 39,899 คน รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 35,307 คน ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียจำนวน 1,471 คน และผู้ป่วยโรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) จำนวน 1,190 คน

 

ในขณะที่เมื่อดูข้อมูลรายจังหวัด พบว่า 5 จังหวัดแรกที่มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สูงสุด ดังนี้ 

 • กรุงเทพมหานคร จำนวน 21,932 คน
 • ชลบุรี จำนวน 2,727 คน
 • นนทบุรี จำนวน 2,695 คน
 • สุพรรณบุรี จำนวน 1,897 คน
 • สมุทรปราการ จำนวน 1,754 คน 

ส่วน 5 อันดับแรกหน่วยบริการที่มีการฉีดวัคซีนสูงสุด คือ รพ.ศิริราช จำนวน 1,420 คน รองลงมา รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี จำนวน 1,176 คน รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 961 คน รพ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 820 คน และ รพ.ระนอง จำนวน 778 คน  

นพ.จักรกริช กล่าวย้ำว่า ปี 2565 มีประชากรที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงประมาณ 11.55 ล้านคนซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฯ ที่ สปสช.จัดสรรเพื่อให้บริการมีจำนวน 4.2 ล้านโดส หรืออยู่ที่ร้อยละ 36.35 ของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น

 

ดังนั้น ขอให้ประชาชนที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง รีบเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ ได้ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรืออาจโทรสอบถามกับหน่วยบริการก่อน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากภาวะโรคที่รุนแรงหรือเสียชีวิตหากติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมขอความร่วมมือหน่วยบริการในการร่วมให้บริการฉีดวัคซีนฯ ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายด้วย 


สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ในการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ

 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี)
 2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน
 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
 4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 5. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
 6. โรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
 7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้           

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

 

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี มีจำนวนจำกัด มาก่อนได้ก่อน