ไบโอซายน์ พัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ในทุเรียน-ผลไม้ส่งออก

25 พ.ค. 2565 | 07:21 น.

ไบโอซายน์ BIS พัฒนาชุดตรวจโควิด-19 แบบ Real Time PCR ในทุเรียน ผลไม้ส่งออก รวมไปถึงตู้คอนเทนเนอร์ กล่องแพคเก็จจิ้ง และพื้นผิวประเภทต่างๆชูจุดเด่นเป็นรายแรกของไทยที่ได้รับรองจากอย.

ปัจจุบันโควิด-19 ยังคงมีการแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้มีการรายงานถึงเชื้อที่ปนเปื้อนไปกับอาหารและสินค้าต่างๆ ซึ่งการส่งออกสินค้าในระดับสากลหากมีการปนเปื้อนจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าทันที  ในขณะที่ประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของการส่งออกผลไม้ที่สำคัญของไทย ยังมีนโยบาย Zero Covid จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่เป็นช่วงฤดูกาลส่งออกผลไม้ของประเทศไทย อาทิ ทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีราคาสูง อีกทั้งยังเน่าเสียได้ง่าย 

 

ไบโอซายน์ “BIS” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจที่ขยายไปสู่การตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนในกระบวนการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นอาหาร บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนตู้คอนเทนเนอร์ออกมา

ไบโอซายน์ พัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ในทุเรียน-ผลไม้ส่งออก
 

น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ “BIS” ได้พัฒนานวัตกรรม ชุดตรวจโควิด-19 แบบ Real Time PCR เพื่อตรวจผลไม้สำคัญทางเศรษฐกิจ คือ ทุเรียน มะม่วง มังคุด อาหารส่งออก และสินค้าส่งออกซึ่งเป็น 1 ในปัจจัยสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศ สามารถตรวจเชื้อโควิด-19 ในตู้คอนเทนเนอร์ กล่องแพคเก็จจิ้ง และพื้นผิวประเภทต่างๆ

 

ไบโอซายน์ พัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ในทุเรียน-ผลไม้ส่งออก

โดยชุดตรวจ Real Time PCR แบบ (Angentex® COVID-19 qPCR Detection Kit (with IC) ของบริษัทได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นรายแรกของไทย และยังได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาผลิตภัณฑ์ (Product) จาก The International Innovation Awards (IIA) 2021 มาต่อยอดในการสนับสนุนงานวิจัย “การประเมินความเสี่ยง SAR-CoV-2 และไวรัสก่อโรคที่ติดต่อผ่านอาหาร” ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร หรือ สวพ. และสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าไทยในระดับสากล

 

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัท BIS ได้พัฒนาและผลิตชุดตรวจโควิด-19 แบบ Real Time PCR เป็นรายแรกของไทย โดยผลิตภัณฑ์ของ BIS ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มีการใช้จริงในโรงพยาบาลและห้องแล็ปปฏิบัติการชั้นนำต่างๆ ตั้งแต่เดือนกันยายนในปี 2563

 

น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด(มหาชน)


 

น.สพ.สุชาติ วรวุฒางกูร กรรมการ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BIS” เปิดเผยว่า “นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท โปร เทส คิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย BIS ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Angentex® COVID-19 qPCR Detection Kit (with IC) มาอย่างต่อเนื่อง

 

โดยมีจุดเด่นเรื่องการตรวจโรคโควิด-19 ได้อย่างแม่นยำ ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถตรวจจากตัวอย่างทั้งในคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบัน BIS ได้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถนำมาตรวจในผลไม้และพื้นผิวของผลไม้ต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับสินค้า

 

ไบโอซายน์ พัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ในทุเรียน-ผลไม้ส่งออก

ปัจจุบันการส่งออกสินค้าเกษตรถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสินค้าสำคัญของการส่งออกของไทย BIS ได้ทำการผลิตชุดตรวจโควิดในทุเรียน ผลไม้ อาหารส่งออก บรรจุภัณฑ์และตู้คอนเทนเนอร์ โดยร่วมต่อยอดวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับ สวก. สวพ. และสมาคมฯ ได้เป็นอย่างดี ในเรื่องของการตรวจหาเชื้อปนเปื้อน ป้องกันปัญหาการตีกลับผลไม้ส่งออก รวมถึงช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการส่งออกของไทย  

 

"BIS พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านนวัตกรรมเพื่อนำไปตรวจการปนเปื้อนเชื้อทั้งในผลไม้ เนื้อสัตว์ รวมไปถึงอาหารแช่แข็งต่างๆ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรและผู้ส่งออกของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักสากล อันจะนำมาสู่ชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในการเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารอันดับต้นๆ ให้ประเทศไทยกลายเป็นครัวของโลกที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

 

อนึ่ง บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 โดยมีรายได้รวม 540 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 429 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 26% และมีกำไรสุทธิ 17 ล้านบาท เติบโต 47% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 11.5 ล้านบาท ซึ่งผลประกอบการทั้งรายได้และกำไรของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

สำหรับ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก คือ

1. กลุ่มยาและวัคซีนสัตว์  (Animal Health)

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสัตว์ (Nutrition) ซึ่งเติบโตสูง

3. กลุ่มชุดตรวจโรคสัตว์ (Diagnostic)

 

ทั้ง 3 กลุ่มรวมกันสร้างรายได้ 65% ของรายได้รวม โดยเฉพาะชุดตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF)  มีการเติบโตของรายได้เติบโตสูงสุด  เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมการการแพร่กระจายของโรคนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์โดยตรง จึงมีความต้องการสูงจากกลุ่มฟาร์มสุกร นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีรายได้เติบโตสูงเช่นกัน

 

น.สพ.สุชาติ วรวุฒางกูร กรรมการ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)