svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“เจ้าท่า” เล็งเพิ่มเที่ยวเรือคลองแสนแสบ แก้ปัญหาผู้โดยสารแออัด

21 พฤษภาคม 2565

“อธิรัฐ” สั่ง “เจ้าท่า” เพิ่มเที่ยวเรือคลองแสนแสบชั่วโมงเร่งด่วน ลดความหนาแน่นผู้โดยสาร หลังถูกร้องเรียนให้บริการล่าช้า กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเต็มที่

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบได้ร้องเรียนผ่านทาง Facebook กลุ่ม “ผู้โดยสารเรือด่วนแสนแสบ” เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  ถึงการให้บริการเรือคลองแสนแสบที่ล่าช้าและหนาแน่น ทำให้มีผู้โดยสารแออัดบนเรือและบริเวณท่าเรือเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ว่า  ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า ตรวจสอบและแก้ไขทันที พบว่าว่าความแออัดดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น ประกอบกับเป็นช่วงเปิดเทอมให้เรียน On site ในหลายๆ โรงเรียน และมีประชาชนจำนวนมากกลับมาทำงานที่ทำงานมากขึ้น ทำให้มีผู้โดยสารเรือเพิ่มมากขึ้น

 

“เจ้าท่า” เล็งเพิ่มเที่ยวเรือคลองแสนแสบ แก้ปัญหาผู้โดยสารแออัด

“ตนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดให้กรมเจ้าท่าเพิ่มเติมมาตรการให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว”

สำหรับการสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้


1. กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือ ทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ

“เจ้าท่า” เล็งเพิ่มเที่ยวเรือคลองแสนแสบ แก้ปัญหาผู้โดยสารแออัด
2. ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้เพิ่มความถี่เรือในการรับผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้าและเย็น ปกติจาก 7 - 10 นาที เป็น 3-5 นาที เพื่อให้ผู้โดยสารในเรือไม่หนาแน่น และไม่ให้มีผู้โดยสารสะสมที่ท่าเรือเป็นจำนวนมาก พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการปล่อยเรือตั้งแต่ท่าเรือต้นทาง


3. ประชุมหารือร่วมกับกับสมาคมเรือไทยผู้ให้บริการเรือโดยสารทั้งในคลองแสนแสบและแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้ควบคุมกำกับเรือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการเรือโดยสารให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้โดยสาร นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ 

“เจ้าท่า” เล็งเพิ่มเที่ยวเรือคลองแสนแสบ แก้ปัญหาผู้โดยสารแออัด

อย่างไรก็ตามได้กำชับกรมเจ้าท่าให้นำความคิดเห็นของประชาชนทุกท่าน มาปรับปรุงการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคลองแสนแสบต่อไป และขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ขณะโดยสารเรือทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่าน