svasdssvasds

มติ ศบค.เคาะเปิด"ผับ บาร์ คาราโอเกะ" ได้ไม่เกินเที่ยงคืน เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
20 พ.ค. 2565 เวลา 5:20 น. 2.7k

มติ ศบค.เคาะเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่สีเขียวและสีฟ้า จำหน่ายและนั่งบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเที่ยงคืน เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

วันที่ 20 พ.ค.65 เวลา 12.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) หรือศบค. ครั้งที่ 8/2565 ว่า การเปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน จะเปิดได้ใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่สีฟ้าและสีเขียว วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นไป เวลาเปิดบริการไม่เกิน 24.00 น. ทั้งจำหน่ายและนั่งบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

 

มติ ศบค.เคาะเปิด"ผับ บาร์ คาราโอเกะ" ได้ไม่เกินเที่ยงคืน เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

 

มาตรการสำหรับผู้ให้บริการ 

  • พนักงาน นักร้อง นักดนตรี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงงวัคซีนเข็มกระตุ้น
  • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน ด้วย  Thai Save Thai(TST) หรือแอปอื่นๆ
  • ตรวจพนักงานทุกคนด้วย ATK ทุก 7 วัน และเมื่อมีอาการหรือความเสี่ยง
  • ถือปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention

มติ ศบค.เคาะเปิด"ผับ บาร์ คาราโอเกะ" ได้ไม่เกินเที่ยงคืน เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

มาตราการสำหรับผู้ใช้บริการ

  • ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกษณฑ์ รวมถึงเข็มกระตุ้น
  • ถือปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention
  • ประชาชนกลุ่ม 608 แนะนำให้งดหรือเลี่ยง การเข้ารับบริการ

 

มติ ศบค.เคาะเปิด"ผับ บาร์ คาราโอเกะ" ได้ไม่เกินเที่ยงคืน เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

มาตรการสําหรับสถานประกอบการ 

1. สถานบริการฯ ที่จะเปิดดําเนินการ ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ทําการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop cOVID 24 และปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting
ตลอดจนควบคุมกํากับพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 

2. มท. กทม. สธ. และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ประเมิน อนุญาต และติดตามกํากับอย่างใกล้ชิด โดยอนุญาตให้เปิดดําเนินการเฉพาะสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการ/สถานประกอบการและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. 

 

3. จัดพื้นที่ให้บริการ โดยมีระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร หรือให้เป็นไปตามมาตรการที่ราชการกําหนด 

 

4. มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีเป็นอาคารปิดและใช้เครื่องปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา และอาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามความเหมาะสม 

 

5. จัดให้มีการตรวจสอบผู้รับบริการว่า เป็นผู้ที่รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น

 

มติ ศบค.เคาะเปิด"ผับ บาร์ คาราโอเกะ" ได้ไม่เกินเที่ยงคืน เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

โฆษกศบค.กล่าวว่า ทางผอ.ศบค.ได้เน้นย้ำว่า หากเปิดได้และทำได้ดี ก็ขอสนับสนุนให้ทำต่อ แต่ก็ได้แจ้งต่อฝ่ายความมั่นคงว่า หากทำได้ไม่ดี ทำไม่สอดคล้อง ก็มีสิทธิที่จะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เข้าไปตรวจสอบและสั่งปิดการบริการได้ เพื่อความปลอดภัยของชีวิต ของการติดเชื้อ ที่จะไม่ให้แพร่กระจายไปมากกว่านี้

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากมาตรการผ่อนคลายการควบคุมโควิด-19 รัฐบาลได้ประกาศเปิดประเทศเต็มรูปแบบรองรับนักเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม - วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 ล้านกว่าคน มากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยในปี 2564 ทั้งปี ถึง 5.88 แสนคน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จะมีการปรับแผนการผ่อนปรนมาตรการเข้าประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น โดยยังคงThailand Pass แต่ปรับรูปแบบการกรอกข้อมูลให้ง่าย คงเหลือข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ 1. Vaccine 2. Insurance และ 3. Passport ซึ่งสามารถออก QR code ได้ทันทีหลังลงทะเบียนเสร็จ สำหรับคนไทยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ยกเลิกระบบ Thailand Pass

 

นางสาวรัชดา กล่าวว่า จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลตัวเลขรายได้ไตรมาสแรกปี 2565 เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปี 2564 กว่า 2 พัน% มีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4 พัน%

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) มีมติให้เปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะสถานบริหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรองผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด ซึ่งจะต้องมีการตรวจ ATK ทุก ๆ 7 วัน หรือเมื่อมีอาการและมีความเสี่ยง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention อย่างเคร่งครัด

 

สำหรับผู้ใช้บริการต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น และถือปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention อย่างเคร่งครัดด้วย สำหรับประชาชนกลุ่ม 608 ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการ คาดว่าจากการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบ และจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

 

“พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพอใจต่อตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรสำคัญเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ขอให้ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจ อยากกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีก

 

นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการและประชาชน ที่ช่วยกันทำให้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติมากขึ้น เน้นย้ำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ โดยเฉพาะผู้ให้บริการในภาคบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างภูมิต้านทาน และเพื่อสร้างมั่นเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมกับกำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวด คอยตรวจให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ห้ามปล่อยปะละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการ” นางสาวรัชดาฯ กล่าว