svasdssvasds

เช็คสิทธิประกันสังคม ติดโควิดได้เงินชดเชย มาตราไหน ได้เท่าไหร่ เช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
18 พ.ค. 2565 เวลา 3:38 น. 10.2k

เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนติดโควิด-19 มีสิทธิได้เงินชดเชยการขาดรายได้จากการป่วย มาตราไหน ได้เท่าไหร่ เช็คเลย

เช็คสิทธิประกันสังคม รู้หรือไม่?  ผู้ประกันตนติดโควิด-19 มีสิทธิได้เงินชดเชยการขาดรายได้จากการป่วย
ไม่ว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ไหน 

 

เช็คสิทธิประกันสังคม ติดโควิดได้เงินชดเชย มาตราไหน ได้เท่าไหร่ เช็คเลย

 

 

มาตรา 33 

 

กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง หากพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป รับเงินทดแทน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 

กรณีเจ็บป่วยทุกกรณีรวมป่วยโควิด

 

ขาดรายได้ นายจ้างจะรับผิดชอบค่าจ้าง 30 วันแรกของปีตามกฎหมายแรงงาน หากเกิน 30วัน ยื่นชดเชยรายได้กับสำนักงานประกันสังคมได้รับ 50%ของค่าจ้างไม่เกิน15000 บาท

 

เอกสารประกอบการยื่นเบิก

  1. สปส.2-01
  2. ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์สั่งหยุดงานตัวจริง
  3. หนังสือรับรองนายจ้าง
  4. สำเนาบช.ธนาคารหน้าแรก >>> บัญชี ตัวเต็ม
  5. สถิติวันลาป่วยทั้งปีที่ลาป่วย

 

มาตรา 39

 

รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50  โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน (4,800 บาท) ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการรักษา

 

มาตรา 40 

 

รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์

 

ผู้ประกันตนสามารถยื่นรับประโยชน์เงินทดแทนได้ภายใน 2 ปี  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม  แล้วส่งทางไปรษณีย์ และแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการและโอนเงินเข้าบัญชีให้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด