ผู้ปกครอง 88.1% อยากให้บุตร หลานไปเรียน On-Site ที่โรงเรียน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
14 พ.ค. 2565 เวลา 6:41 น. 122

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสํารวจเรื่อง “ผู้ปกครองพร้อมไหม กับการเปิดเรียน On Site เต็มรูปแบบ” พบผู้ปกครอง 88.1% ระบุว่าอยากให้บุตร หลานไปเรียนที่โรงเรียน 74.5 ระบุว่ามีความมั่นใจมาตราการปลอดภัย

กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํารวจความเห็นประชาชนเรื่อง “ผู้ปกครองพร้อมไหม กับการเปิดเรียน On Site เต็มรูปแบบ” โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จํานวน 1,026 คน เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม ที่ผ่านมาพบว่า

 

เปิดเทอมใหม่นี้ จะเปิดเรียน On Site เต็มรูปแบบ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 88.1 ระบุว่าอยากให้บุตร หลานไปเรียนที่โรงเรียน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 93.9 ให้เหตุผลว่าเด็กได้ความรู้และมีคุณภาพดีกว่าเรียนออนไลน์  รองลงมาร้อยละ 79.5 ให้เหตุผลว่าเด็กจะได้พบปะเพื่อน ทํากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน  และร้อยละ 61.1 ให้เหตุผลว่าเรียนออนไลน์เด็กไม่มีสมาธิในการเรียนโดยเฉพาะชั้นอนุบาล-ประถม

 

ขณะที่ร้อยละ 11.9 ระบุว่าไม่อยากให้ไปเรียน On Site โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 64.8 ให้เหตุผลว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ฉีดวัคซีนครบและไม่มีอาการ สามารถไปเรียนได้รองลงมาร้อยละ 52.5 ให้เหตุผลว่าบุตร หลานยังเล็กอยู่ ไม่สามารถดูแลและป้องกันตัวเองได้เหมือนเด็กโต และร้อยละ 40.2 ให้เหตุผลว่าสัดส่วนการฉีดวัคซีนในเด็กทั้งเข็มพื้นฐานและเข็มกระตุ้นยังไม่ถึง 70%

ส่วนความมั่นใจที่มีต่อโรงเรียนของบุตร หลานว่าจะปฏิบัติตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษาได้ นั้น พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 74.5 ระบุว่ามีความมั่นใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 25.5 ระบุว่ามีความมั่นใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

 

ทั้งนี้เมื่อถามว่า บุตร หลานของท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วหรือยัง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 56.5 ระบุว่าได้รับการฉีดแล้ว 2 เข็ม รองลงมาร้อยละ 17.8 ระบุว่าได้รับการฉีดแล้ว 1 เข็ม และร้อยละ 10.1 ระบุว่าฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 แล้ว ขณะที่ร้อยละ 15.6 ระบุว่ายังไม่ได้ฉีด

แท็กที่เกี่ยวข้อง