ศบค.ไฟเขียวเปิดเรียน On Site ทั้งโรงเรียนประจำ ไป-กลับ และการสอบ ทำได้ปกติ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 ก.พ. 2565 เวลา 6:05 น. 6.2k

ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบ มาตรการเปิดเรียนแบบ On Site รวม 3 กลุ่ม ทั้ง โรงเรียนประจำ โรงเรียนแบบไป-กลับ และการสอบ กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่ในการสอบ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบมาตรการเปิดเรียนแบบ On Site อยู่ได้กับโควิด กรณีนักเรียนมีความเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา แยกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 

1.โรงเรียนประจำ 

 

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เรียน on site ตามปกติ สังเกตอาการ และประเมิน TST


กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

 • จัดการเรียน การสอน ปฏิบัติงาน ทำกิจกรรม ใน Quarantine zone ตามแนวทาง sand box safety zone in school เป็นเวลา 7 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 3 วัน
 • การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อและตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน

 

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้ติดเชื้อ

 • พิจารณาร่วมกับ หน่วยบริการสาธารณสุข หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดทำ school Isolation ตามแนวทาง sand box safety zone
 • สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เน้นการระบายอากาศ และ กำกับติดตาม มาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด

2.โรงเรียนแบบไป-กลับ


กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เรียน on site ตามปกติ สังเกตอาการ และประเมิน TST

 

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

 • แยกกักตัวที่บ้าน หรือ สถานที่ตามคำแนะนำของหน่วยบริการสาธารณสุข เป็นเวลา 7 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 3 วัน
 • การตรวจตัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื่อ
 • สถานศึกษา จัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสม และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน

 

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้ติดเชื้อ

 • ปฏิบัติตามมาตรการ การรักษา ของกระทรวงสาธารณสุข
 • พิจารณาจัดทำ school Isolation ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการโรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน พิจารณาร่วมกันให้ความเห็นชอบ และปฏิบัติตามมาตรการ SSS
 • สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีอาการ

3.การสอบ

 

สถานที่จัดสอบ

 • ประสานหน่วยงานบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน ในการคัดกรอง และให้คำแนะนำด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด
 • จัดให้มีพื้นที่แยกสำหรับจัดการสอบเป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มผู้ติดเชื้อ
 • เน้นการระบายอากาศที่ดี
 • จัดที่นั่งสอบ มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

 

ผู้เข้าสอบ

 

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
 • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง 
 • การเดินทางไปสนามสอบโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือประสานหน่วยสถานที่สอบ หน่วยบริการสาธารณสุขกรณีไม่มีรถยนต์ส่วนตัว

 

ผู้คุมสอบ

 • ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น การใส่หน้ากากอนามัย ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด
 • วางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม
   

แท็กที่เกี่ยวข้อง