สรุปมาตรการ “เปิดเรียน On Site”โรงเรียนประจำ ไป-กลับ-การสอบ ต้องทำอย่างไร

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 ก.พ. 2565 เวลา 2:30 น. 72

หลัง ศบค. ไฟเขียว ให้เปิดเรียนแบบ On Site มาสรุปอีกครั้งว่า โรงเรียนประจำ-โรงเรียนไป-กลับ เเละการสอบ ต้องทำอย่างไรบ้าง เช็คเลย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย  ยอดโควิดวันนี้ พุ่งขึ้น ติดเชื้อเพิ่ม 23,557 ราย เสียชีวิต 38 ราย หายป่วย 16,131 ราย  ล่าสุด การประชุม ศบค.ชุดใหญ่ วานนี้ 

เกี่ยวกับ “มาตรการเปิดเรียนแบบ On Site”  อยู่ได้โควิดได้ในสถานศึกษา กรณีนักเรียนมีความเสียงและติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา

โรงเรียนประจำ

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เรียน on site ตามปกติ สังเกตอาการ และประเมิน TST

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

 • จัดการเรียน การสอน ปฏิบัติงาน ทำกิจกรรม ใน Quarantine zone ตามแนวทาง sand box safety zone  in school เป็นเวลา 7 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 3 วัน
 • การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ตรวจครั้งที่1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อและตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน
 • กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็นผู้ติดเชื้อ
 • พิจารณาร่วมกับ หน่วยบริการสาธารณสุข หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดทำ school isolation ตามแนวทาง sand box safety zone
 • สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เน้นการระบายอากาศ และ กำกับติดตาม มาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด

 

โรงเรียนไป-กลับ

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เรียน on site ตามปกติ สังเกตอาการ และประเมิน TST

กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

 • แยกกักตัวที่บ้าน หรือ สถานที่ตามคำแนะนำของหน่วยบริการสาธารณสุข เป็นเวลา 7 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 3 วัน
 • การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ ตรวจครั้งที่1 ในวันที่ 56 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 • สถานศึกษา จัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสม และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน
 • กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อ
 • ปฏิบัติตามมาตรการ การรักษา ของกระทรวงสาธารณสุข
 • พิจารณาจัดทำ school isolation ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการโรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน
 • พิจารณาร่วมกันให้ความเห็นชอบ และปฏิบัติตามมาตรการ
 • สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะ กลุ่มที่ไม่มีอาการ


มาตรการเปิดเรียน on site อยู่ได้กับโควิดในการสอบ

 • กรณี สัมผัสเสี่ยงสูง และติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่สอบในการสอบ

สถานที่จัดสอบ

 • ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน ในการคัดกรอง และให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดจัด ให้มี พื้นที่แยกสำหรับจัดการสอบเป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มผู้ติดเชื้อเน้นการระบายอากาศที่ดี้ จัดที่นั่งสอบมี ระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร

 

ผู้เข้าสอบ

 • ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือ อาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
 • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง
 • การเดินทางไปสนามสอบโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือประสานหน่วยสถานที่สอบหน่วยบริการสาธารณสุขกรณีไม่มีรถยนต์ส่วนตัว

 

ผู้คุมสอบ

 • ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตราฐานการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น การใส่หน้ากากอนามัย
 • ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด รวมถึงการวางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง