รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี เปิดแถลงข่าวอาการอาพาธ “หลวงปู่แสง” บ่ายโมง วันนี้

14 พ.ค. 2565 | 04:50 น.

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เตรียมแถลงข่าวอาการอาพาธ “หลวงปู่แสง ญาณวโร” โดยคณะแพทย์ผู้ดูแลรักษามากว่า 20 ปี เวลา 13.00 น. วันนี้

กรณีการนำเสนอข่าวอาการอาพาธของหลวงปู่แสง ญาณวโร พระเกจิชื่อดัง

 

ล่าสุดโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี  โดยคณะแพทย์ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะศิษย์ หลวงปู่แสง ผู้ดูแลให้การรักษาหลวงปู่แสงฯ มากว่า 20 ปี จะจัดแถลงข่าวในวันนี้ (14 พฤษภาคม 2565)  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

 

โดยมีคณะแพทย์ ประกอบด้วย

 

1. นายแพทย์ เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

2. นายแพทย์ สมฤทธิ์ เวียงสมุทร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหัวตะพาน อำนาจเจริญ

3. นายแพทย์ ปิยวัฒน์ จิรัปปภา รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

4. นายแพทย์ พงษ์พัฒน์ พิมพ์สะ นายแพทย์ชำนาญการ