ไทยพาณิชย์แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เช็ควัน-เวลาอัพเดทระบบที่นี่

12 พ.ค. 2565 | 09:22 น.

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งปิดปรับปรุงระบบ SCB Connect วันที่ 13 พ.ค.นี้ และปิดบริการ SCB EASY App ชั่วคราวในวันที่ 21-22 พ.ค.65 เช็คเลยช่วงเวลาไหนบ้างที่มีการปิด และกระทบกับการทำธุรกรรมอะไรบ้าง

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ประกาศว่า SCB Connect ขอแจ้งปิดปรับปรุง เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่ เวลา 20:00 น. ของวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ถึงเวลา 00:00 น. ของวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งปิดปรับปรุงระบบ SCB Connect

ต่อมาในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ประกาศเพิ่มเติมว่า จะมีการปิดบริการ SCB EASY App ชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบ โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาที่จะปิดปรับปรุงดังต่อไปนี้

 

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

  • เวลา 00:00 - 04:30 น.    
  • ลูกค้าไม่สามารถเข้า SCB Easy Application ได้

 

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

  • เวลา 00:00 - 04:30 น.    
  • ลูกค้าไม่สามารถเข้า SCB Easy Application ได้
     

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ปิดบริการ SCB EASY App ชั่วคราว

 

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการ SCB EASY App ได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าวได้ตามปกติ