ข่าวโควิดวันนี้ 10 อันดับรายใหม่สูงสุด อยู่ในภาคอีสาน 6 จังหวัด กทม.2,144 ราย

10 พ.ค. 2565 | 05:22 น.

ข่าวโควิดวันนี้ เช็กรายชื่อจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก มีจังหวัดในภาคอีสาน 6 จังหวัด พบติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 1,000 รายเพียงจังหวัดเดียว กรุงเทพฯ 2,144 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,230 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,198 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 12 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 16 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 4 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ 10 อันดับรายใหม่สูงสุด อยู่ในภาคอีสาน 6 จังหวัด กทม.2,144 ราย

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 4,337,568 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 80,002 ราย  อาการหนัก 1,481 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 715 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 4,228,370 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 11,132 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 53 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 29,196 ราย

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

 

1.กรุงเทพมหานคร 2,144 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 316,090 ราย

2.บุรีรัมย์ 236 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 44,692 ราย

3.ขอนแก่น 235 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 50,615 ราย

4.สุรินทร์ 209 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 28,721 ราย

5.สมุทรปราการ 193 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 96,252 ราย

6.ชลบุรี 185 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 107,172 ราย

7.นครราชสีมา 175 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 44,375 ราย

8.อุบลราชธานี 148 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 35,458 ราย

9.นนทบุรี 136 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 68,686 ราย

10.ร้อยเอ็ด 122 ราย ยอดสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 37,624 ราย

 

ข่าวโควิดวันนี้ 10 อันดับรายใหม่สูงสุด อยู่ในภาคอีสาน 6 จังหวัด กทม.2,144 ราย

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19