“ปลัดเกษตรฯ”บวงสรวงบูรพกษัตริย์ ก่อนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 65

08 พ.ค. 2565 เวลา 12:08 น. 150

“ดร.ทองเปลว กองจันทร์”ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์เทพเทวา พระพิรุณทรงพญานาค เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 13 พ.ค.2565 ณ ท้องสนามหลวง

เช้าวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์เทพเทวา พระพิรุณทรงพญานาค เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2565 


พร้อมประกอบพิธีเททองหล่อพระปางคันธารราษฎร์ (พระปางขอฝนประทับยืน) โดยมี สมเด็จพระพรมมังคลาจารย์(สมเด็จฯ เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  และพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นผู้ประกอบพิธีมหามงคลนี้

สำหรับ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2565 มีกำหนดการในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ ท้องสนามหลวง

 

“ปลัดเกษตรฯ”บวงสรวงบูรพกษัตริย์ ก่อนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 65   “ปลัดเกษตรฯ”บวงสรวงบูรพกษัตริย์ ก่อนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 65    “ปลัดเกษตรฯ”บวงสรวงบูรพกษัตริย์ ก่อนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 65    “ปลัดเกษตรฯ”บวงสรวงบูรพกษัตริย์ ก่อนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 65    “ปลัดเกษตรฯ”บวงสรวงบูรพกษัตริย์ ก่อนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 65   “ปลัดเกษตรฯ”บวงสรวงบูรพกษัตริย์ ก่อนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 65
 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง