สมาคมโฆษณาฯแสดงจุดยืน 3 ข้อหลังกรณีแบนลาซาด้า-นาราเครปกระเทย

06 พ.ค. 2565 | 08:57 น.

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืน 3ข้อในการทำสื่อโฆษณาที่สร้างสรรค์บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ หลังเกิดดราม่าแฮทแท็กแบนลาซาด้า -นาราเครปกระเทย

หลังจากเกิดกรณีดราม่าคลิป"นาราเครปกระเทย"ส่งผลให้เกิดแฮทแท็ก "แบนลาซาด้า" และ "นาราเครปกระเทย" ออกมา ล่าสุดทางฟากฝั่งของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนและสนับสนุนการสื่อสารตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยจรรยาบรรณบนหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา 

 

ทั้งนี้เนื่อหาของแถลงการณ์ทั้งหมดจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

ตามที่เป็นข่าวเหตุการณ์สร้างปัญหาและความรู้สึกเชิงลบจากการกระทำเกี่ยวกับงานโฆษณาสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาพ เสียง หรือคำพูดที่ไม่เหมาะสม ผ่านช่องต่างๆ ทั้งสื่ออิเล็กโทรนิค โซเชียลมีเดียหรือสื่อปกติทั่วไปนั้น 

 

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกมีความเป็นห่วงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่จะบั่นทอนเกียรติและศักดิ์ศรี ความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือที่มีต่อภาพรวมของธุรกิจและบุคลากรในอุตสาหกรรมโฆษณา สมาคมฯจึงขอแสดงจุดยืนดังต่อไปนี้

 

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สนับสนุนการทำงานด้านการสื่อสารการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเลิศพร้อมด้วยจรรยาบรรณที่ดี บนหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่
 

1. การโฆษณาทุกชิ้นต้องถูกกฎหมาย มีเกียรติ ซื่อสัตย์ และนำเสนอความจริง

 

2. การโฆษณาไม่ควรมีความขัดแย้งกับศีลธรรมอันดีและระเบียบสังคม ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา ควรกระทำด้วยการตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ภายใต้หลักของการแข่งขันที่ยุติธรรม ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงการธุรกิจ

 

3. การโฆษณาต้องไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในการโฆษณา  

 

ทั้งนี้ การกระทำใด ๆ ที่ปราศจากความรับผิดชอบ ยุยงต่อต้านสังคม ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล แสดงรูปแบบใดๆของการเหยียดหรือเลือกปฎิบัติ ถือเป็นการกระทำที่ปราศจากรสนิยมและความตั้งใจอันดี สร้างความเสียหายต่อวิชาชีพ สังคมและผู้บริโภคมีสิทธิพิจารณาความเหมาะสมที่จะยุติการสนับสนุนต่อไป

 

ผู้ทำหน้าที่ผลิตชิ้นงานหรือบริษัทตัวแทนโฆษณา ตลอดจนนักการตลาดผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจกรรมการตลาดของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ สมควรจะแสดงความรับผิดชอบอย่างเปิดเผยและจริงใจโดยทันที

 

 

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65