วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่เท่าไร เช็คเลย

27 เม.ย. 2565 | 07:40 น.

วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่เท่าไร ราชการ - เอกชน -ธนาคารหยุดหรือไม่ อัพเดทวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 ทั้งหมดที่นี่

เดือนเมษายน 2565 กำลังจะสิ้นสุด และเดือนพฤษภาคมกำลังจะมาถึง เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนกำลังรอคอยเดือนพฤษภาคมกันไม่น้อย เพราะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีวันหยุด ทั้งวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาวเต็มไปหมด 

 

หนึ่งในวันหยุดราชการ -วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินในเดือนพฤษภาคม 2565 คือวันฉัตรมงคล โดยปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 ถือเป็นวันที่ได้หยุดกันถ้วนหน้า ทั้งข้าราชการ พนักงานเอกชนและสถาบันการเงิน แบงก์ ธนาคารต่างๆ

สำหรับความสำคัญของวันฉัตรมงคลนั้น  ข้อมูลจากวิกิพีเดียเผยว่า “วันฉัตรมงคล” หรือ Coronation Day  เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ พระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

 

ส่วนความเป็นมาของวันฉัตรมงคลนั้น ย้อนกลับไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4  ทรงมีพระราชดำริว่า วันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้น เป็นมหามงคลสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล แต่ในกรุงสยามมิได้มีการนักขัตฤกษ์อันใด

 

ครั้งนี้วันบรมราชาภิเษกของพระองค์ ตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานได้สมโภชเครื่องราชูปโภคแต่เดิมมา ควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ จึงได้ทรงพระราชดำริจัดการพระราชกุศล พระราชทานชื่อว่า “ฉัตรมงคล” นี้ขึ้น

 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นั้น พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย

 

ต่อมาในรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในปีถัดไปจึงถือให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล ทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย

 

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้
 

 

ถือเป็นประวัติความเป็นมา ความสำคัญของวันฉัตรมงคลที่ในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2565 และถือเป็นวันหยุดทั้งราชการ เอกชน และสถาบันการเงิน 

 

อนึ่ง"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมปฏิทินวันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม 2565 และวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเดือนพฤษภาคม 2565 มานำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม 2565 (ตามประกาศครม.)

  • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล 
  • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล 
  • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ชดเชยวันวิสาขบูชา(วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)

 
 

วันหยุดแบงก์เดือนพฤษภาคม 2565 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)

  • วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)
  • ​วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
  • วันจันทร์ที่ 1​6 พฤษภาคม ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)


 

 

ที่มาข้อมูลวันฉัตรมงคล 

  • กระทรวงวัฒนธรรม , วิกิพิเดีย ,เพจเฟซบุ๊ก พระลาน