ศิริราช เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ 7,500 คน ฟรี เช็คเลย

05 พ.ค. 2565 | 10:11 น.

วัคซีนโควิดฟรี รพ.ศิริราช ประกาศเปิดวอล์คอินบริการฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เข็ม 1, 2, 3, 4 รวม 7,500 คน เช็ควัน-เวลาเพื่อเข้ารับบริการได้ที่นี่

โรงพยาบาลศิริราช ประกาศเปิดให้ประชาชนทั่วไป และบุคคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3, และ 4 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข จัดฉีดวันละ 1,500 คน โดยเป็นการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามแบบเต็มโดส

 

ในวันที่ 2, 10, 17, 24 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-14.30 น. ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 หอประชุมราชแพทยาลัย

สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 5 เนื่องจากยังไม่มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข จึงขอสงวนสิทธิในการให้บริการตามความจำเป็นเฉพาะราย จนกว่าจะมีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข

 

โรงพยาบาลศิริราช จึงขอเรียนเชิญผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามเกณฑ์ข้างต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนในวัน, เวลา, และ สถานที่ข้างต้น โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า (สามารถ walk in ได้)

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการให้บริการฉีดวัคซีนในกรณีที่มีผู้ขอรับวัคซีนเกินจำนวนที่กำหนด และ วัน เวลาในการฉีดวัคซีนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

โดยท่านสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ทาง facebook:sirirajpr ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

ศิริราช เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ 7,500 คน ฟรี เช็คเลย