svasdssvasds

อัพเดทวันหยุดปี 65 สรุปราชการหยุดวันไหน - แบงก์ได้หยุดหรือไม่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
11 พ.ย. 2564 เวลา 19:34 น. 10.9k

วันหยุดปี 2565 สรุปมีวันหยุดราชการวันไหนบ้าง วันหยุดพิเศษกี่วัน พร้อมเช็คสถาบันการเงิน - แบงก์ ได้หยุดด้วยหรือไม่ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

หลังจากรัฐบาลได้ประกาศวันหยุดปี 2565 โดยมีวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมมาอีก 4 วันเพื่อให้ประชาชนได้มีวันหยุดยาวเพิ่มขึ้น และเกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคัก หลังจากต้องประสบกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา

 

ภายหลังจากที่ภาครัฐฯประกาศวันหยุดราชการปี 2565 ออกมา ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยก็รับลูก และอัพเดทวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 2 วันเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีวันหยุดยาวเพื่อกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ

 

วันหยุดราชการปี 2565


 

วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"จะมาอัพเดทวันหยุดปี 2565 ทั้งหมด ทั้งวันหยุดราชการ วันหยุดราชการกรณีพิเศษ วันหยุดยาว รวมไปถึงวันหยุดสถาบันการเงินที่เพิ่งประกาศมา จะมีวันไหนบ้าง เช็คเลยที่นี่

 

วันหยุดราชการกรณีพิเศษ 4 วันที่เพิ่มเติมขึ้นมา มีดังนี้ 

 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

 

 

วันหยุดเพิ่มเติมของสถาบันการเงิน มีดังนี้ 

 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 

 

วันหยุดเพิ่มเติมของสถาบันการเงิน ปี 2565

 

สำหรับวันหยุดราชการประจำปี 2565 มีรายละเอียดทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

เดือนมกราคม 2565 

 • วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2564  วันขึ้นปีใหม่)  

 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 • วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา 

 
เดือนเมษายน 2565 

 • วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
 • วันศุกร์ที่  13 - วันอาทิตย์ที่15 เมษายน 2565   วันสงกรานต์ (รวม 3 วัน)

 

เดือนพฤษภาคม 2565 

 • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล 
 • วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะประกาศว่าเป็นวันไหนเป็นปีๆไป
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา )
   

เดือนมิถุนายน 2565 

 • วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
   

เดือนกรกฎาคม 2565  

 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา 
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา 
 • *วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 • *วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
   

เดือนสิงหาคม 2565 

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 
   

เดือนตุลาคม 2565 

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 • *วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช )
   

เดือนธันวาคม 2565 

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ )
 • *วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี 

 

ส่วนวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


เดือนมกราคม 2565 

 • วันจันทร์ที่ 3 มกราคม  2565 ชดเชยวันขึ้นปีใหม่  (วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565) 

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 • วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  วันมาฆบูชา 
   

เดือนเมษายน 2565 

 • วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
 • วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 วันสงกรานต์ 
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์ 
   

เดือนพฤษภาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565) 
 • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม  2565 วันฉัตรมงคล 
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565  ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)

 

เดือนมิถุนายน 2565 

 • วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
   

เดือนกรกฎาคม 2565 

 • วันพุธที่  13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา 
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • *วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดพิเศษเพิ่มเติม


เดือนสิงหาคม 2565 

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 
   

เดือนตุลาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 • *วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดเพิ่มเติม
 • วันจันทร์ที่  24 ตุลาคม 2565 ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565) 
   

เดือนธันวาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ) 

 

สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และ วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

 

ส่วนสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ​และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง