svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ข่าวโควิดวันนี้ ทำไมผู้เสียชีวิตลดลงมาก เป็นตัวเลขจริงหรือไม่ อ่านเลย

04 พฤษภาคม 2565

ข่าวโควิดวันนี้ ทำไมผู้เสียชีวิตลดลงมาก เป็นตัวเลขจริงหรือไม่ อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ หมอเฉลิมชัยไขข้อสงสัยการปรับเกณฑ์ของการรายงานใหม่

ข่าวโควิดวันนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน ทั้งจำนวนของผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน และผู้เสียชีวิต

 

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดลดลงมาก เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์ของการรายงานใหม่

 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ระบาดระลอกที่ 4 จากไวรัสโอมิครอน (Omicron) มีลักษณะที่ต่างไปจากการระบาดในระลอกที่ 3 จากไวรัสเดลตา

 

ตรงที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากไม่แสดงอาการ และมีผู้ที่แสดงอาการเป็นจำนวนน้อย
จึงทำให้ผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งไม่ได้เกิดจากไวรัสหรือตัวโรคโควิดโดยตรง หากแต่เกิดจากโรคประจำตัวเดิมแต่พบการติดเชื้อไวรัสร่วมด้วย

 

อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เสียชีวิตจากไวรัสก่อโรคโควิดโดยตรง ซึ่งจะมีอาการหนักปอดอักเสบ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และเสียชีวิตจากระบบการหายใจล้มเหลว

จึงได้เริ่มมีการเก็บสถิติ แบ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตที่พบการตรวจโควิดเป็นบวก ออกเป็นสองกลุ่มได้แก่

 

  • เสียชีวิตโดยตรงจากโรคโควิด(Died From COVID-19) คือมีปอดอักเสบแล้วเสียชีวิต

 

  • เสียชีวิตจากโรคร่วมและพบเชื้อไวรัสก่อโรคโควิดด้วย (Died With COVID-19) คือผลตรวจเป็นบวกว่าติดโควิด แต่ไม่มีอาการปอดอักเสบแล้วเสียชีวิตจากโรคอื่น

 

เมื่อมีการเก็บสถิติตัวเลขดังกล่าวมาระยะหนึ่ง ก็พบว่าได้มีการนำเสนอต่อสาธารณะเป็นการเริ่มต้น

 

ข่าวโควิดวันนี้ ทำไมจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง

 

โดยพบว่า

 

ในวันที่ 28 เมษายน 2565 

 

  • มีการรายงานผู้เสียชีวิต 127 ราย แบ่งเป็น
  • เสียชีวิตจากโควิดโดยตรง 66 ราย
  • เสียชีวิตจากโรคร่วมแต่มีโควิด 61 ราย

 

ในวันที่ 30 เมษายน

 

  • มีการรายงานผู้เสียชีวิต 126 ราย
  • เสียชีวิตจากโควิดโดยตรง 61 ราย
  • เสียชีวิตจากโรคร่วม 65 ราย

และสังเกตได้ว่า นับจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา มีการรายงานเฉพาะผู้เสียชีวิตโดยตรงจากโควิด

 

จึงทำให้เห็นตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันลดลงเป็นลำดับจาก 91 เป็น 84 และเป็น 77 รายในวันนี้ (3 พ.ค. 65)

 

จึงทำให้เกิดคำถาม หรือมีผู้สงสัย เนื่องจากไม่ได้ติดตามในรายละเอียดดังกล่าวว่าก่อนมา

 

ทำไมผู้เสียชีวิตจึงลดลงอย่างมากจากวันละกว่า 120 ราย ลดลงเหลือเพียง 77 ราย

 

ผู้เขียนมีความเห็นว่า เพื่อความชัดเจน และไม่เกิดความสงสัย หรือความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย

 

ทางกระทรวงสาธารณสุข น่าจะเสนอรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตในภาพรวมเหมือนเดิม เพื่อที่จะได้เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านั้นได้ ว่าแนวโน้มของผู้เสียชีวิตจากโควิดเป็นอย่างไร

 

ส่วนเพื่อความถูกต้องทางวิชาการที่แม่นยำมากขึ้น ก็ให้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมแยกเป็น ผู้เสียชีวิตจากโควิดโดยตรงว่ามีกี่ราย และผู้ที่เสียชีวิตจากโรคร่วมเพียงแต่ติดเชื้อโควิดด้วยมีกี่ราย

 

ก็จะทำให้สาธารณะเข้าใจในเรื่องสถิติการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตได้ชัดเจนมากขึ้น

 

หมายเหตุ : มีประเด็นที่จะต้องแลกเปลี่ยนหารือกันต่อไปก็คือ กรณีที่วินิจฉัยว่า เสียชีวิตจากโรคร่วมแต่มีการติดเชื้อโควิดด้วยนั้น อาจมีบางรายที่โควิดเป็นตัวกระตุ้นสำคัญทำให้โรคร่วมแย่ลง และเสียชีวิต โดยที่ไม่มีปอดอักเสบก็ได้