svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จุฬาราชมนตรี แจ้งดูดวงจันทร์ 1 พ.ค. วันอีฎิ้ลฟิตริ สิ้นสุดการถือศีลอด

20 เมษายน 2565

สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล หรือ วันอีฎิ้ลฟิตริ สิ้นสุดของการถือศีลอด

สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศเรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1443 เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนเขาวาล (อีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1443 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

 

หากในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงาน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบ และรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวมายังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้ พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

 

ประกาศจุฬาราชมนตรี  เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนเซาวาล (วันอีดิ้ลฟิตริ)

สำหรับวันอีฎิ้ลฟิตริ รู้จักกันในชื่อ "การฉลองละศีลอด" หรือวันอีดเล็ก และในภาษามลายูปัตตานีว่า รายอปอซอ (Hari Raya Puasa) เป็นวันหยุดทางศาสนาที่ฉลองโดยมุสลิมทั่วโลก

 

ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการถือศีลอดในเดือนเดือนรอมฎอนการฉลองอีดทางศาสนามีแค่วันเดียวในเดือนเชาวาล ซึ่งมุสลิมห้ามถือศีลอด วันเริ่มต้นในปฏิทินอิสลามมีความหลากหลายตามพื้นที่ว่าเห็นดวงจันทร์หรือไม่