svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

1พ.ค.นี้ "คมนาคม" คลายล็อกเดินทางเข้าประเทศ-ยกเลิกTest & Go

29 เมษายน 2565

"คมนาคม" เดินหน้าปรับมาตรการเดินทางเข้าไทย ลุยยกเลิกTest& Go รับแผนเปิดประเทศ หลังศบค.คลายล็อก เริ่ม 1 พ.ค.นี้ คาดผู้โดยสารขาเข้าพุ่ง 1.5 หมื่นคนต่อวัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำหรับการตรวจความพร้อมการดำเนินการตามนโยบายเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พ.ค. 65 ตามนโยบาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายหลัง ศบค. ผ่อนปรนมาตรการการเดินทางนั้น โดยการลงพื้นในครั้งนี้เพื่อตรวจความพร้อมการดำเนินการของท่าอากาศยานในการรองรับผู้โดยสาร ตามที่ ศบค. เห็นชอบปรับมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักรยกเลิกมาตรการ Test & Go ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้โดยสารที่ เข้าประเทศต้องได้รับวัคซีนตามที่กำหนดและทำ Self ATK ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง ซึ่งคาดว่าจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวันนี้ได้ตรวจความหร้อมการดำเนินงาน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจุดตรวจหนังสือเดินทาง และจุดตรวจศุลกากร

 

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว จะส่งผลให้เดือนพฤษภาคมนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 15,954 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่มีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 11,594 คน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.61 เที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศมีจำนวนเฉลี่ยวันละ 180 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่มีจำนวนเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 140 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28.57 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565)

 

 

นอกจากนี้ ยังได้ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับท่าอากาศยานภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่อากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีความพร้อมรองรับการเปิดประเทศทุกด้าน ทั้งกระบวนการคัดกรองและการให้บริการผู้โดยสารขาเข้าและขาออกมีการดำเนินการที่เป็นระบบ รวมทั้งมีความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร อาคารจอดรถ และระบบการให้บริการขนส่งสาธารณะ

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักในการให้บริการผู้โดยสารทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ มีขั้นตอนการคัดกรองผู้โดยสารตามข้อกำหนดใหม่ เพื่อให้การบริการแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีนแต่มีผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง สามารถเข้าประเทศได้ตามกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศตามขั้นตอนปกติ และผู้โดยสารที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน/ฉีดวัคซีนไม่ครบ และไม่มีผลตรวจ RT-PCR เมื่อลงจากอากาสยานเรียบร้อยแล้ว ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการเข้าประเทศตามระบบ Seal Route ซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำหนดให้ผ่านพิธีการศุล กากรที่ช่องทางออก C (Exit) เท่านั้น เพื่อมาพบกับตัวแทนโรงแรม AQ ที่บริเวณประตูทางออกหมายเลข 10 และขึ้นรถโดยสารที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวต่อไป

 

 

 นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานและการให้บริการโดยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้โดยสารสูงสุด เพื่ออำนวยความปลอดภัยในการเดินทางตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด ซึ่งการผ่อนปรนมาตรการการเดินทางเข้าประเทศครั้งนี้ จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ กลับมาพื้นตัวขึ้นอีกครั้ง

 

1พ.ค.นี้ "คมนาคม" คลายล็อกเดินทางเข้าประเทศ-ยกเลิกTest & Go

สำหรับข้อสั่งการได้มอบข้อสั่งการให้ กพท. ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรการเข้าประเทศใหม่ที่จะเริ่ม ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 โดยกำกับดูแลสายการบินให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งติดตามมาตรการข้อปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ และติดต่อประสานงานกับสถานทูต เพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเดินทางเข้า ประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทราบ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

1พ.ค.นี้ "คมนาคม" คลายล็อกเดินทางเข้าประเทศ-ยกเลิกTest & Go

ขณะเดียวกันให้ประสานงานสายการบินเพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยบนสายการบินเพื่อสร้างความเข้าใจให้รู้โดยสารปฏิบัติ ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ได้มอบให้ ทย. และทอท. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้โดยสารทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทางภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งจัดเสากั้นทางเดิน ในพื้นที่อาคารสู้โดยสาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ

1พ.ค.นี้ "คมนาคม" คลายล็อกเดินทางเข้าประเทศ-ยกเลิกTest & Go

 

  อย่างไรก็ตามได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับมาตรการและ ขั้นตอนการเดินทาง โดยดำเนินการทั้งภายในประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศได้ทราบ และประชาสัมพันธ์บนสายการบินเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความเข้าใจขั้นตอนการเดินทางที่ถูกต้อง รวมทั้งมอบให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการผู้โดยสารในกรณีสถานการณ์ COVD-19 คลี่คลาย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น รวมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้ประกอบการ เพื่อ เตรียมแผนรองรับให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกและเกิดความประทับใจในการใช้บริการ