svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โมเดอร์นาฟรี ลงทะเบียนจองคิว-วอล์คอินฉีดวัคซีนได้ที่ไหนบ้าง คลิกที่นี่ 

24 เมษายน 2565

วัคซีนโมเดอร์นาฟรี เช็คจุดลงทะเบียน-วอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1, 2, 3, 4 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 ตรวจสอบรายละเอียดได้ครบที่นี่ 

ฐานเศรษฐกิจ สนับสนุนให้คนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถบรรเทาความรุนแรงและลดอัตราความสูญเสียลงหากเกิดการติดเชื้อโควิด-19 ขึ้น วันนี้รวมจุดให้บริการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา (MODERNA) เข็ม 1-4 ทั้งแบบที่บริการเปิด Walk In และให้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า จำนวน 5 แห่งด้วยกันเพื่อให้ผู้ที่สนใจหรืออยู่ในจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้พิจารณาเป็นทางเลือก ดังนี้ 

1.ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุม 80พรรษา อบจ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (MODERNA) เดือนพฤษภาคม 2565 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วันละ 3,000 คน รวมทั้งสิ้น 12 วัน 

วัน เวลา สถานที่ : 

 • ในวันที่ 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุม 80พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียน

 1. ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 
 3. ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนเข็ม 2 - 3  ตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข
 4. ผู้ต้องการกระตุ้นเข็ม 4 หลังรับเข็ม 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 5. ผู้ติดโควิด -19 หลังรักษาหาย

อบจ.เชียงใหม่เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดโมเดอร์นา

 

2.ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.อุบลราชธานี

อบจ.อุบลราชธานี เปิด walk in ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา สำหรับเข็มกระตุ้น เข็ม 3 หรือ เข็ม 4  ในวันที่ 26-28 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) 

เงื่อนไขการฉีดวัคซีน

 • ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ต้องมีระยะห่างระหว่างเข็ม 2 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 4 ต้องมีระยะห่างระหว่างเข็ม 3 เป็นเวลา 4 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากติดเชื้อเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป

เอกสารประกอบ

 • บัตรประจำตัวประชาชน และปากกา

อุบลราชธานีเปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนป้องกันโควิดฟรี

3.โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก 

เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (โมเดอร์นา) เข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 ขนาดเต็มโดส 0.5 มิลลิลิตร (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

เงื่อนไข

 • คนไทย
 • ภูมิลำเนาตามบัตรประชาชน อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 3  ควรได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2565  (อนุโลม บวกลบ ได้ไม่เกิน1สัปดาห์)
 • ผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 4  ควรได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม ก่อน 1 มกราคม 2565 (อนุโลม บวกลบ ได้ไม่เกิน1สัปดาห์)
 • กรณีเคยป่วยติดเชื้อโควิด ให้นับหลังหายป่วย(พ้นระยะรักษากักตัว) อย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป

ช่องทางลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีน :  25 เมษายน 2565  ไม่เกิน 15.00 น. ทางหน้าเพจ facebook รพ.ตสม

กำหนดนัดหมายฉีด : ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP หนองน้ำมณีบรรพต (เกาะลอย) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดโมเดอร์นา


4.อบจ.สมุทรปราการ ริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

เปิด Walk In ให้บริการฉีดวัคซีน เข็ม 1, 2, 3 และ 4 เพิ่มเติมในวันที่ 25-27 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00- 16.00 น.ให้บริการทั้งคนไทย คนต่างด้าว และคนต่างจังหวัด ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป มีเอกสารแสดงตนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บริเวณริมเขื่อน ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

สอบถามโทร 0812344902-3, 0812344905-9, 0812344913-14, 0812344916-21, 0812344923-25, 0812344927-28

นายจ้างสามารถโทรจองคิวได้ที่ 0812344916-21

เอกสารประกอบการฉีดวัคซีน 

 • บัตรต่างด้าว/เอกสารแสดงตนที่มีเลข 13 หลัก
 • ใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมระบุข้อมูลนายจ้าง
 • หลักฐานการเข้ารับวัคซีนของเดิม

อบจ.สมุทรปราการขยายเวลาบริการวอล์คอินฉีดวัคซีน โมเดอร์นา


5.สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ

เปิดรับ Walk In ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โมเดอร์นา และ แอสตร้าเซนเนก้า ในวันที่ 25, 29 เม.ย.65 วันละ 400 คิว เวลา 8.00-14.00 น.เริ่มแจกคิวเวลา 7.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • บัตรประชาชนสำหรับต่างชาติให้บัตรสีชมพูหรือพาสปอร์ต
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ แสดงหมอพร้อม
 • ปากกาส่วนตัว
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนจะพิมพ์ให้ เฉพาะผู้ที่นำใบประวัติการรับวัคซีนมาเท่านั้น
 • ผู้ที่แสดงประวัติในหมอพร้อม หลังจากฉีด 1 ชั่วโมงให้ดูข้อมูลที่อัพเดทในหมอพร้อม 

สถานีกาชาดที่5 สวางคนิวาส ชวนวอล์คอินฉีดวัคซีนโมเดอร์นา