ยกเลิก Test and Go กลุ่มได้รับวัคซีน-ไม่ได้รับวัคซีน ต้องทำอย่างไร

23 เม.ย. 2565 | 17:05 น.

หลังจาก ศบค.มีมติ ยกเลิก Test and Go สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย เหลือเฉพาะกลุ่มได้รับวัคซีน-ไม่ได้รับวัคซีน เเล้วต้องทำอย่างไร เช็คเลย

ยกเลิก Test and Go สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย  สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรหรือเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นี้

แต่มีหลายคนกำลังสงสัยว่า ผู้ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ จะต้องทำอย่างไร ตามมติศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เห็นชอบยกเลิกระบบเทสต์แอนด์โก (Test & Go) สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย

ผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

  • ลงทะเบียนผ่านระบบ "Thailand Pass" เพื่อแสดงหลักฐานวัคซีนและประกันภัย วงเงินประกันภัยหรือประกันในรูปแบบอื่นๆจำนวน 10,000 ดอลลาร์ ฃ
  • ยกเลิกการตรวจเมื่อมาถึง แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนักหรือตามความรับผิดชอบส่วนบุคคล
  • กรณีเสี่ยงสูง กักตัว 5 วัน บวกกับการสังเกตอาการ 5 วัน หรือ 5+5 โดยแนะนำให้ตรวจ ATK วันที่ 5 และ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ

 

 ผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์

  • ลงทะเบียนผ่านระบบ "Thailand Pass" เพื่อแสดงหลักฐานการจองห้องพัก (AQ) และประกันภัย วงเงินประกันภัยหรือประกันในรูปแบบอื่นๆจำนวน 10,000 ดอลลาร์
  • ยื่นหลักฐานผลตรวจ RT-PCR  ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย
  • ลงทะเบียนแสดงหลักฐานดังกล่าวในระบบ Thailand Pass จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้
  • กักตัวตามระบบ AQ โดยตรวจ RT-PCR วันที่ 4-5
  • แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนักหรือตามความรับผิดชอบส่วนบุคคล
  • กรณีเสี่ยงสูง กักตัว 5 วัน บวกกับการสังเกตอาการ 5 วัน หรือ 5+5 โดยแนะนำให้ตรวจ ATK วันที่ 5 และ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ