ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 2565 ต้องทำอย่างไร เช็คได้ที่นี่

19 เมษายน 2565

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.- สก." 22 พ.ค.นี้ ต้องทำอย่างไร เช็คขั้นตอนอย่างละเอียดได้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.2565 ที่กำลังเข้มข้นและดุเดือดขึ้นทุกขณะ โดย กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ออกเสียงลงคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. นี้

สำหรับผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกันได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางระบบออนไลน์ โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ง่าย ๆ ใช้แค่สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวก็ทำได้แล้ว

ช่องทางที่ 1 : 

เว็บไซต์  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ หรือ คลิกที่นี่ โดยกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อใช้ในการค้นหาซึ่งจะมีข้อมูลต่าง ๆ ปรากฎขึ้น อาทิ สิทธิการเลือกตั้ง, ลำดับที่, เขตเลือกตั้ง และ หน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น 

 

ช่องทางตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.2565

ช่องทางที่ 2 :

ผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote ได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่

หลังจากโหลดแอปฯ Smart Vote ลงเครื่องเรียบร้อยให้คลิกที่คำว่า "เลือกตั้งท้องถิ่น" จากนั้นให้คลิกที่คำว่า "ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" จะพบแถบสีเขียวระบุว่า "ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น" 

จากนั้นจึงดำเนินการตรวจสอบโดยใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบบจะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทันที

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.2565

ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.2565

กรณีเกิดปัญหาการตรวจสอบรายชื่อ 

หากพบว่า ตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่า มีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ดำเนินการดังนี้

  • ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอ "เพิ่มชื่อ" หรือ "ถอนชื่อ" ภายในวันที่ 11 พ.ค.65 โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย 

กรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 

  • ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน คือ ก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค.65 และหลังวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค.65