svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ส่องนโยบายผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม. 2565

01 เมษายน 2565

เลือกตั้งผู้ว่ากทม. 2565 ส่องนโยบาย-สโลแกน ตัวเต็ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. "ชัชชาติ-อัศวิน-วิโรจน์-สุชัชวีร์-สกลธี-รสนา-ศิธา" คนไหน ให้ความความสำคัญเรื่องอะไร อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. 65 นี้ โดยเริ่มมีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.- 4 เม.ย.65 นี้ ฐานเศรษฐกิจ พาไปส่องนโยบายพร้อมสโลแกนของ 7 ตัวเต็งของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.2565 ไปดูกันว่า แต่ละคนมีนโยบายอะไรที่จะเอามาเรียกคะแนนมัดใจคนกรุงกันบ้าง  

เบอร์ 1 : นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมัครในนามพรรคก้าวไกล

สโลแกน

 • เมืองที่คนเท่ากัน

นโยบายสำคัญ : 12 ด้าน

 • บริหารโปร่งใสไร้คอร์รัปชั่น
 • ปรับปรุงทางเท้าให้ดี, ปรับพื้นที่รกร้างเป็นสวนสาธารณะ
 • ลอกท่อทั่วเมืองลองคลองทั่วกรุง
 • ปรับปรุงการศึกษาให้เป็นไปตามฝันของทุกคน
 • ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 • ขึ้นค่าเก็บขยะห้างใหญ่เอาไปปรับปรุงการเก็บขยะครัวเรือน
 • ปรับค่าเดินทางเพื่อลดค่าครองชีพ
 • ค้านต่อสัมปทานรถไฟฟ้า
 • สร้างที่อยู่อาศัยที่ดีมีราคาถูก 1 หมื่นยูนิต
 • จัดสรรงบประมาณตามเสียงของประชาชน
 • จัดบริการฉีดวัคซีนให้ฟรี
 • เพิ่มเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน เด็ก/คนพิการ 1,200 บาท/เดือน

เบอร์ 3 นายสกลธี ภัททิยกุล สมัครในนามอิสระ

สโลแกน

 • กทม.ดีกว่านี้ได้

นโยบายสำคัญ : 6 ด้าน

 • พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้รถส่วนตัว
 • พัฒนางานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
 • พัฒนางานด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน
 • พัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ระบายน้ำ และผังเมือง
 • วางระบบบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส
 • พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และท่องเที่ยว

เบอร์ 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ สมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์

สโลแกน

 • เปลี่ยนกรุงเทพฯ เราทำได้

นโยบายสำคัญ : 5 ด้าน 

 • แก้ปัญหาพื้นฐาน เช่น ฝนตก น้ำท่วม รถติด ตึกถล่ม
 • ปรับปรุงการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 • ปรับปรุงงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
 • แก้ปัญหาด้านคุณภาพอากาศ
 • แก้ปัญหากรุงเทพฯ จมบาดาลจากสถานการณ์โลกร้อน

 

เบอร์ 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง สมัครในนามอิสระ

สโลแกน

 • กรุงเทพฯ ต้องไปต่อ

นโยบาย : 8 ด้าน

 • ผลักดันโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่อง
 • สร้างความสะดวกในทุกการเดินทางด้วยล้อ-ราง-เรือ
 • ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนเมืองหลวงและระบบการรักษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
 • สร้างสิ่งแวดล้อมและเมืองที่ดี จะเดินหน้าปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว
 • ทำกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
 • เติมเต็มความปลอดภัยในเมือง เปลี่ยนกล้อง CCTV และปรับปรุงทางม้าลาย
 • เชื่อมกรุงเทพฯ สู่เมืองดิจิทัล เพื่อยกระดับการบริการให้เกิดความเท่าเทียมด้วยดิจิทัล
 • ดูแลคนทุกกลุ่มทุกวัย ทำให้ประชาชนเข้าถึงภาครัฐ ไปโรงพยาบาลติดต่อสำนักงานเขตด้วยความกระชับรวดเร็ว

 

เบอร์ 7 น.ส.รสนา โตสิตระกูล สมัครในนามอิสระ

สโลแกน

 • หากหยุดโกง กรุงเทพฯก็จะมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายสำคัญ

 • บำนาญประชาชน 3,000 บาท
 • ไม่ต่อสัมปทานบีทีเอส ลดค่าตั๋วเหลือ 20 บาทตลอดสาย
 • อยู่กับโควิด-19 ให้ได้ด้วยฟ้าทะลายโจรและยาไทย
 • ไม่ทำโปรเจกต์ใหญ่
 • สนับสนุนขุดลอกคูคลองทั่วกรุงเทพฯ 1,600 สาย เพื่อเพิ่มการจ้างงาน เกิดการท่องเที่ยวแบบตะวันออก
 • ตั้งกองทุนติดโซล่าเซลล์เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนเดือนละ 500 บาท
 • ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมร่วมกับเอกชนกว่า 5 แสนตัวเพื่อให้มีความปลอดภัย

 

เบอร์ 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สมัครในนามอิสระ

สโลแกน

 • มาช่วยกันทำกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

นโยบายสำคัญ

 •  202 เรื่องใน 9 ด้าน อาทิ ทบทวน BRT เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการ, ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัย, พิจารณาเดินเรือ เพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทาง, รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรมกับเอกชน, หน่วยงาน กทม.เข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางเพศ และ เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว 
 • สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย และนำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย เป็นต้น

 

เบอร์ 11 นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี สมัครในนาม พรรคไทยสร้างไทย

สโลแกน

 • ผมจะทำสิ่งที่ผู้ว่าฯ กทม.ไม่เคยทำ

นโยบายสำคัญ

 • สร้างเมืองหลวงด้วยนโยบาย 3P ได้แก่

People การสร้างเมืองแห่งโอกาสให้ชาวกรุงเทพ

Profit สร้างงาน สร้างรายได้ ให้โอกาสในการทำมาค้าขายแก่ประชาชน

Planet การสร้างคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพอย่างยั่งยืน