svasdssvasds

นั่งรถไฟฟ้า BTS อย่าหาทำเรื่องไหนบ้าง มีทั้งโทษปรับ หนักสุดถึงขั้นติดคุก

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
19 เม.ย. 2565 เวลา 3:40 น.

เช็คข้อห้าม ข้อปฏิบัติในการเข้าไปใช้บริการรถไฟฟ้า BTS หลังเกิดกรณีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ถอดหน้ากากอนามัย เปิดเพลงเต้นในขบวนรถ พร้อมฉีดน้ำใส่ผู้โดยสาร ไปดูกันว่าข้อห้ามต่าง ๆ มีอะไร ฝ่าฝืนมีโทษปรับและติดคุกเท่าไหร่

หลังจากเกิดกรณีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ได้เผยแพร่คลิป ถอดหน้ากากอนามัยกลางที่สาธารณะ และบนรถไฟฟ้า BTS พร้อมเปิดเพลงเต้นภายในขบวนรถ และฉีดน้ำใส่ผู้โดยสาร ขัดต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เจ้าหน้าที่ได้เข้าตักเตือนทันทีที่เห็นเหตุการณ์

 

ล่าสุด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวแล้ว ซึ่งการกระทำดังกล่าวขัดต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่สถานี และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เข้าตักเตือนทันที

 

พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความเรียบร้อย และปลอดภัยในการเดินทางของส่วนรวม หากพบเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีได้ทันที หรือกดปุ่มกระดิ่งภายในขบวนรถ แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าได้เช่นกัน

 

กรณีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น เผยแพร่คลิป ถอดหน้ากากอนามัย เปิดเพลงเต้นบนรถไฟฟ้า BTS

 

ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อปฏิบัติ และข้อห้ามในการเข้าไปใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ได้มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดอัตราโทษ ซึ่งมีทั้งค่าปรับ และโทษหนักถึงขั้นติดคุก เป็นไปตามประกาศของ กรุงเทพมหานคร กำหนดให้ประชาชนผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS รวมทั้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มิฉะนั้นอาจมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย เช่น ในเรื่องดังต่อไปนี้

 • ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุอันตรายเข้าไปในบริเวณเขตของระบบฯ เว้นแต่เจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ฝ่าฝืนต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ห้ามขีด เขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฎด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อความ ภาพ แก่ตัวรถไฟฟ้า บริเวณสถานี บันไดทางขึ้นลง และบริเวณอื่นใดในเขตของระบบฯ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5,000 บาท
 • ห้ามบ้วนหรือถ่มน้ำลาย เสมหะ น้ำหมาก สั่งน้ำมูก หรือทิ้งสิ่งใด ๆ ในรถไฟฟ้า บริเวณสถานี และบริเวณอื่นใดในเขตของระบบฯ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ห้ามนำหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่กำหนด และในรถไฟฟ้า เว้นแต่คนตาบอดที่ต้องใช้สุนัขนำทาง ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 500 บาท
 • ห้ามจำหน่ายสินค้าหรือบริการในบริเวณเขตของระบบฯ และในรถไฟฟ้า เว้นแต่ได้ผู้ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้รับสัมปทาน ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ห้ามส่งเสียงดัง กระทำการอื้ออึง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือทะเลาะวิวาท หรือกระทำการอื่นใด ให้เสียความสงบเรียบร้อยในบริเวณเขตของระบบฯ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 500 บาท
 • ห้ามเสพสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่น จนเป็นเหตุให้ประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ในบริเวณเขตของระบบฯ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 500 บาท
 • ห้ามกระทำการอันน่าละอายหรือกระทำการลามกใด ๆ ในบริเวณเขตของระบบฯ และในรถไฟฟ้า ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 500 บาท
 • ห้ามรังแก ข่มขู่ ข่มเหง หรือกระทำการใด ๆ ให้ผู้อื่นตกใจ หวาดกลัว อับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ในบริเวณเขตของระบบฯ ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะเดียกันรถไฟฟ้า BTS ยังกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมถึงข้อปฏิบัติ และข้อห้าม ในกรณีที่อยู่บนสถานี เมื่ออยู่บนชั้นชานชาลา และขณะโดยสารรถไฟฟ้า BTS อีกว่า 

 

เมื่ออยู่บนสถานี

 

ข้อปฏิบัติ

 • โปรดอ่าน หรือฟังประกาศ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • โปรดรักษาความสะอาด และทิ้งขยะลงในถังที่จัดเตรียมไว้
 • เมื่อรู้สึกไม่สบายหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อพนักงาน
 • เมื่อทำทรัพย์สินสูญหาย หรือพบ หรือเก็บได้ โปรดแจ้งพนักงาน
 • เมื่อพบเห็นการกระทำของบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจหรือวัตถุต้องสงสัย โปรดแจ้งพนักงานทันที

 

ข้อห้าม

 • ห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุไวไฟ หรือวัตถุอันตรายเข้ามาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
 • ห้ามนำสัตว์ทุกประเภทเข้ามาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
 • ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
 • ห้ามทิ้งสิ่งของออกนอกสถานี
 • ห้ามนำสัมภาระขนาดใหญ่ หรือสัมภาระที่มีน้ำหนักมากเข้ามาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
 • ห้ามขีดเขียน หรือทำความเสียหายแก่อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
 • ห้ามสวมรองเท้าสเก็ต หรือรองเท้าที่มีล้อ และห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด หรือขี่จักรยานในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
 • ห้ามส่งเสียงดัง หรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อความรำคาญ หรือก่อความไม่สะดวกในการใช้บริการของผู้โดยสารท่านอื่น

 

เมื่ออยู่บนชั้นชานชาลา

 

ข้อปฏิบัติ

 • โปรดยืนเข้าแถวรอขบวนรถ และวางสัมภาระหลังเส้นเหลือง
 • ควรดูแลเด็กเล็กขณะยืนรอ และเข้า - ออกขบวนรถ
 • โปรดหลีกทางให้ผู้โดยสารในขบวนรถออกก่อน
 • ระวังช่องว่างระหว่างพื้นชานชาลากับขบวนรถ
 • เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณปิดประตู ควรหยุดเพื่อรอรถไฟฟ้าขบวนถัดไป
 • เมื่อสิ่งของตกลงราง โปรดแจ้งพนักงานทันที

 

ข้อห้าม

 • ห้ามวิ่ง เล่น ผลัก หรือหยอกล้อกันบริเวณชานชาลา
 • ห้ามลงรางโดยเด็ดขาด เพราะจะได้รับอันตรายจากขบวนรถและไฟฟ้าแรงสูง
 • ห้ามเข้าไปในเขตหวงห้ามบริเวณปลายชานชาลา

 

ขณะโดยสารรถไฟฟ้า BTS

 

ข้อปฏิบัติ

 • ควรจับห่วง เสา หรือราวขณะเดินทาง
 • โปรดเอื้อเฟื้อที่นั่งแก่เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • โปรดคืนที่นั่งสำรองแด่ภิกษุ สามเณร
 • โปรดดูแลสัมภาระและสิ่งของมีค่าขณะเดินทางในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
 • เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน กรุณาแจ้งพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าทันที
 • กรุณาใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุจำเป็น

 

ข้อห้าม

 • ห้ามยืนพิงประตู หรือเสา หรือยืนกีดขวางบริเวณประตูรถไฟฟ้า
 • ห้ามยึด หรือจับบริเวณยางที่เป็นรอยต่อระหว่างขบวนรถไฟฟ้า เพราะอาจเกิดอันตรายได้
 • ห้ามวางมือบริเวณประตูรถไฟฟ้า
 • ห้ามวางสัมภาระกีดขวางทางเดินในขบวนรถ
 • ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส

 

นอกจากนี้ในบางช่วงเทศกาลยังมีข้อห้ามอื่น ๆ เช่น ห้ามนำทุเรียนเข้ารถไฟฟ้า BTS หรือในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังกำหนดให้งดพูดคุยกันภายในขบวนรถไฟฟ้า, งดคุยโทรศัพท์มือถือ, ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ให้ถูกวิธีตลอดเวลาที่ใช้บริการ และงดดึงหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าลงใต้คาง อีกด้วย

 

ที่มา : บีทีเอส

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด