อัพเดทจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี เชียงใหม่-กทม.-สมุทรปราการ-นนทบุรี ที่นี่  

17 เมษายน 2565

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี "โมเดอร์นา-ไฟเซอร์" เข็ม 1, 2, 3, 4 ใน กทม.-เชียงใหม่-สมุทรปราการ-นนทบุรี อ่านรายละเอียดล่าสุดที่นี่  

เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ชวนมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันเพื่อป้องกันตัวของคุณเองและคนที่คุณรักซึ่งในวันนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรีแบบไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้ามาไว้ให้ มีทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 13 แห่งด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

เชียงใหม่

 • ศูนย์ฉีดประจำอำเภอทุกแห่ง
 • โรงพยาบาลนครพิงค์
 • ศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
 • โรงพยาบาลสวนปรุง 
 • โรงพยาบาลแม่และเด็ก 
 • หอประชุม 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ 

กรุงเทพมหานคร

 • โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตคลองเตย
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม 
 • ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เขตจตุจักร

นนทบุรี

 • หอประชุมวัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี 

สมุทรปราการ 

 • โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี
 • โรงพยาบาลบางจาก

จังหวัดเชียงใหม่

1.ศูนย์ฉีดประจำอำเภอทุกแห่ง

 • เปิดวอล์คอินให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1, 3 และเข็ม 2 ตามนัดหมาย

2.โรงพยาบาลนครพิงค์ 

 • เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1, 2 ตามนัด เข็ม 3 และ เข็ม 4 ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. 

3.ศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 • เปิดให้บริการวอล์คอินฉีดวัคซีนเข็ม 1, 2 ตามนัดหมาย เข็ม 3 และเข็ม 4 เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น.

4.โรงพยาบาลสวนปรุง

 • เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนในวันที่ 19 เม.ย.65 เวลา 8.30-14.00 น.ฉีดวัคซีนเข็ม 1, เข็ม 3 และเข็ม 2 ตามนัดหมาย 

5.โรงพยาบาลแม่และเด็ก

 • เปิดวอล์คอินสำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 18- 22 เม.ย.65 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 ตามนัด/เลยนัด และเข็ม 3 เป็นวัคซีนแอสตร้าฯ ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา 

6.หอประชุม 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ 

 • อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีนโควิดสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เข็ม 1, 2, 3 และ 4 ฟรี ในวันที่ 18, 19, 20, 27, 28 และ 29 เม.ย.65 ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น. โดยสามารถวอล์คอินหน้างานได้ (จำนวนจำกัด) 

เปิดจุดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดฟรีในจังหวัดเชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดจำนวนจำกัด

กรุงเทพมหานคร

1.โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

 • เปิดวอล์คอินสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ 4 ในวันที่ 18, 21, 22, 23 เม.ย.65 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.30 น. 

2.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 • เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับประชาชนทั่วไป เข็ม 1-4 ในวันที่ 21,22,28,29 เม.ย.65 ตั้งแต่เวลา 12.30-14.30 น. วันละ 300 คน ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารอากาศ 

3.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 

 • หลังจากปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 7-17 เมษายน ในวันนี้ 18 เมษายน 2565 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 2 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนทุกเข็ม สำหรับผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ฉีดเข็มก่อนหน้ามาจากทุกศูนย์ฉีดทั่วประเทศ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

รพ.สวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดฟรี

จังหวัดนนทบุรี

1.หอประชุมวัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี 

 • เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 และ 4 สำหรับคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่ ในวันที่ 21-22 เม.ย.65 วันละ 1,000 คน ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.

 

นนท์พร้อมชวนฉีดวัคซีนโควิดฟรีแบบไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว

 

จังหวัดสมุทรปราการ

1.โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 

 • วอล์คอินฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ และ ไฟเซอร์ เข็ม 1,2,3 และ 4 ในวันที่ 19-22 เม.ย.2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. 

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี

 • เปิดให้วอล์คอินและตามที่นัดหมายบริการฉีดวัคซีนโควิดสำหรับคนไทย เป็น วัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1,2 และ 4 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30—5.00 น. 

สอบถามได้ที่โทร. 02 -3151177 

3.โรงพยาบาลบางจาก

 • เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด เป็นวัคซีน ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 1, 2, 3 และ 4 ในวันที่ 18,19,25,26 เม.ย.65 วันละ 200 คน ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป

รพ.สต.เมืองใหม่บางพลี ชวนฉีดวัคซีนโควิดฟรี   
 

รพ.บางจากเปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดฟรี